71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships ... - AWS

Oct 11, 2017 - 2. KARNATAKA 1. KARNATAKA. 1:59.25. Srihari Nataraj. Damini K Gowda. Vaishnav Hegde. Deeksha Ramesh. 3. TN 6. TN. 1:59.40. Nivya Raja. 99. Prithvi Raj C S B. 99. Danush S. 00. Jayaveena A V. 98. 4. MAH 5. MAH. 1:59.46. Jyotsna Pansare. 94. Arya Rajguru. 00. Shwejal Mankar. 98. Veerdhawal ...
29KB Sizes 5 Downloads 110 Views
71st GLENMARK Senior National Aquatic Championships-2017 BHOPAL, 7- - 11-10-2017 Event 37 11-10-2017

Women, 400m Freestyle

NMR

4:25.76

RICHA MISHRA

Open Results Prelim POL

RANCHI

17-11-2011

Points: FINA 2015

Rank

Time

1. Shivani Kataria 50m: 100m:

2. Khushi Dinesh 50m: 100m:

HARYANA 150m: 200m:

1:05.69

KARNATAKA

TN

50m: 100m:

1:08.13

150m: 200m:

1:09.44

150m: 200m:

4. Malavika V 50m: 100m:

1:07.86

6. Prachi Tokas 50m: 100m:

1:05.38

7. Rutuja Talegaonkar 50m: 100m:

1:07.96

8. Choudhury Astha 50m: 100m:

1:10.40

HARYANA

10. HIMANI FADKE 1:11.97

11. Mahi Swet Raj 50m: 100m:

1:14.63

12. Kanishka Kumawat 50m: 100m:

1:14.59

13. Saachi Gramopadhye 50m: 100m:

1:13.83

14. Ananya Shandilya 50m: 100m:

1:18.70

15. Kiran Shet Narvekar 50m: 100m:

1:16.34

Splash Meet Manager 11, 11.38429

2:22.02

250m: 300m:

2:26.36

250m: 300m:

2:29.77

250m: 300m:

2:28.79

250m: 300m:

2:37.55

250m: 300m:

3:46.15

3:46.44

5:14.77 436 3:59.62

5:17.32 426

2:34.86

250m: 300m:

2:36.24

250m: 300m:

2:44.08

250m: 300m:

2:41.25

250m: 300m:

3:57.13

5:23.41 402 4:01.01

5:31.45 374

GOA 150m: 200m:

3:40.70

5:02.54 492 R

U.P. 150m: 200m:

3:38.08

5:01.71 496 R

GOA 150m: 200m:

3:35.40

4:56.09 524 A

RAJASTHAN 150m: 200m:

3:34.28

4:51.89 547 A

BIHAR 150m: 200m:

3:34.30

4:47.82 571 A

2:19.42

MAH 150m: 200m:

3:32.85

4:45.34 586 A 250m: 300m:

250m: 300m:

ASSAM

TN

3:31.33

4:48.08 570 A

150m: 200m:

150m: 200m:

250m: 300m:

2:20.34

MAH

150m: 200m:

4:43.73 596 A 250m: 300m:

250m: 300m:

DELHI 150m: 200m:

50m: 100m:

1:12.67

2:22.42

150m: 200m:

9. Abishiktha P M

50m: 100m:

2:20.66

200m

350m: 400m:

4:43.75 596 A

KARNATAKA

5. Jasmine Gurung 50m: 100m:

2:17.07

100m

300m

400m

1:14.26

1:12.40

4:42.30 605 A 250m: 300m:

150m: 200m:

3. Bhavika Dugar

Pts

4:09.88

5:32.20 371 4:08.77

Registered to Swimming federation of India

1:05.69

1:11.38

350m: 400m:

1:08.13

1:05.38

1:07.96

1:10.40

1:12.67

1:11.97

1:14.63

1:14.59

1:13.83

1:18.70

1:16.34

1:15.39

1:16.38

1:15.56

1:17.65

1:16.10

1:22.07

1:15.15

1:22.27

1:20.19

1:24.77

1:22.40

1:25.80

1:21.57

5:31.45

1:24.91

350m: 400m:

1:14.34

5:23.41