Alert Lift Area

S p rin g h o u s e. U s. M e a d ow s. Rd. M oon. R d. Ta tto n. -S. nagF. SR. G u sta fson DogCreek FSR. P la ce Rd. Raph eal-Meason Rd. Place Lake FSR. W o rd. C re e k. R d. R is k e. C re e k. -D u rre l. R d. D o g. C re e k. - C ano e. C re ek. R d. Jo n es. L a k e. F. S. R. Vedan. -C hltn. Trl. COW LAKE. ISLAND. LAKE.
533KB Sizes 5 Downloads 133 Views
Alert Lift Area M

MURPHY LAKE

d

CHIMNEY LAKE

M a field L y

Rd

C Dog

Place Lake FSR

EE CR

I V ER

HANKS TOM HUTCH LAKE LAKE

K

Rd

STEAMBOAT LAKE

DINGWALL LAKES

DINGWALL LAKES

La ke FS R

Alkali Lake

s

PLACE LAKE

ALIXTON LAKE

ne

ALKALI LAKE

Ve d

s

Jo

-C an

hlt n

COW LAKE

Tr l

JOES LAKE

GULATCH LAKE HANNAN LAKE

South of Hwy 20 to Gang Ranch & East to Fraser River EVACUATION ORDER

no

e

VERT LAKE

Rd Word Creek

R

is

Cr

ke

ALEX LAKE

-Me a so

ee k

ng

-G a

R an ch Rd

Dog Creek

Pl

Rd

0

1.75

3.5

7 km

ek

e

First Nations Reserve

BLACKWATER LAKE

oe

Existing Alert

an

Canoe Creek

ER RIV

SNAKE LAKE

-C

Cr

FR A S ER

STOBIE Order Existing LAKE

g Cre e k Do

Gang Ranch

Alert Lift Area

FS ag

STING LAKE

p

Dog C ree k

a

Rd

Do on

ce

Ran ch Rd ng Ga

BRIGHAM LAKE

Up

a

rt

n Rd

nSn

Ca

kR d

R

t to

le vil

ee

FS

T

ce

Cr

ROS ETTI LAKE

ke La

R

d

st af s

an

Ra ph eal

y ne im Ch

Gu

H

EME RALD LAKE

er

F

el w ar

PARKER LAKE

Little Springs

POIS ON LAKE

Rd

BOBTAIL LAKE IS LAND LAKE

Johny Sticks

DEAD MINERS LAKE

yon an lC

ow

ad

ek re

JOHN LAKE

Me

R

ey Lake Rd

Us

S

F

MAYFIE LD LAKE

FRA S E R R IVE R

e ak

G BI

C HILC O TI N R

Ch i mn

us e gh o

Riske C r ee k

R

n oo

r in Sp

-D urre

l Rd

Toosey

S g C r e ek F

R

R