Alert Lift Area

C h ilc o tin. -B e lla. C o o la. H w y. 2. 0. E a g le. L a k e. R d. E ngadin Rd. Corv in. Rd. N e ils en. R d. R e m a rk o. R d. Tatla yoko. R d. B ea rh e a d. R d. C.
505KB Sizes 3 Downloads 117 Views
Alert Lift Area

H oo

! ! !

ch

La

C

o nne c tor

Charlotte Lake ! E !

n ga

HOOCH LAKE

!!

R

AKTAKLIN LAKE

d DICK LAKE

LONG LAKE

!

CHANTSLAR LAKE

ark

oR

d

!

DAV IDSON LAKE

!

Re m

COWBOY LAKES

lc o Chi

COWBOY LAKES AVALANCHE LAKE

North of Highway 20 to South of Tzenzaicut Lake #6 EVACUATION ORDER

DUSTY LAKE

d

N

! !

Rd

eil s en

R EE

O

C

WH IT

N

R

rv in

K

T

STEWART LAKE

! Towdystan

in Rd

Co

!

CRAZY BEAR (GINNY) LAKE

Anahim Lake and Nimpo Lake Area #4 EVACUATION ALERT

R

d

! !!!! !! !!!!!!!

FS

TOW DYSTA N LAKE

!

!!!! !!!! !!!!!!! !!!!!!!!

CHARLOTTE LAKE

ke

tin -

BANANA LAKE

SUCKER LAKE

Be lla 20 Coo l a H wy !!

MCCLINCHY LAKE

! !

!!

ead

CLEARWATER LAKE!

BIG STICK LAKE

K L IN A

!

! !

h

!! !! !

R IVE R KL INI

! !

!!

!

Be ar

COHE N LAKE

Rd

WHITTON LAKE

!

!

!

!!! ! ! ! ONE !

TATLA LAKE

Alert Lift Area

E YE LAKE

MARTIN LAKE

!

Kleena Kleene ! !

!

Kleena Kleene Area #2 EVACUATION ALERT

POLLYWOG LAKE

!!! ! ! !! !! !

!

! ! !!!! !! !

AGNUS LAKE MINER LAKE

!

!

!

lu f B ! ! !! ! ! ! ! !

WHITESAND LAKE

! !!

!

!

SAPEYE LAKE HORN LAKE

!

!

!

Alert Lift Area

!! ! !

!

!

! !

MCGHEE LAKE

LUNCH ! LAKE

f

Rd

KLINAKLINI LAKE

!

!

COCHIN LAKE

! !

Existing Alert

! !

BLUFF LAKE

!

! !!! !!

d

RANT LAKE

Eagle Lak e R

Ta

o

WATER LILY LAKE

Rd ke La

!

k yo

!

SUDS LAKE

tla

LITTLE SAPEYE LAKE

! !!!!

!

PATTERSON LAKE

OLD ECKS LAKE

rt

Tatla Lake !

!!

EAGLE LAKE

PINTO LAKE

! !!! !! !! !! ! !! !!!! ! ! !

Ta

!

!

! !! ! !! !! ! ! !

t lay ok o -H e

nry' s Xin g

! ! !

Existing Order First Nations Reserve

! !!! ! ! !!

0

2.5

5

10 km

E MO SL MIDDLE LAKE

YC

REEK

Tatlayoko Lake !

! ! !!! !

!! !

! ! ! !

ERLANDSE N LAKE HOWE LAKE