Brooklyn - MTA

Part-time Terminal. Limited Service. Direction of Service. (two-way service has no arrows). Local Bus Service. Express Section. (no stops). Express Bus Service.
667KB Sizes 2 Downloads 380 Views
Brooklyn Bus Map To E 57 St

11 S T 21 S T SO

L R K ANE

23 ST ST

ST

21

EN T

ST

CR ES C

ST 22

T 29

ST

VAN DAM ST

30 PL

31 ST

30 ST

T 82 AV

ST

ST 114

LEF FE BLV RTS D

LE VIL CE NT RE

ST NCY COH A

T 8S 14

W YC K

15 0S T

EX PW Y

ST 4 13

Y

ER

NG EB LI

M HA VE

RO

EY S

T

YA V

RO DN

RC MA

ST

RO EB LIN G

ST

ST

G R IG D

EY

PW

EX

JF

K

TEN EYCK ST

T

ST

44

WILLIAMSBURG HOUSES SCHOLES ST

Montrose Av

MESEROLE ST

WA Y

EX P

RE SS

ROEB LING ST ST MEYE R

HAVE NS

BR OO KLY N

27 S

BLVD

McGUI N NES

O

AV S

AV RD FO

D BE

AV IG

GS AV

FO

BE D

DR ORD AV

23

BLV D ON

VER N

T 11 S

S

AV

72 AV

PA

NO

D

RM

EC

SU

M

ST

M

ER FI EL D

ST HE N

ST EP

ST

AV TH E BEDF

GRAND ST

46

G Broadway

48

BOERUM ST

M

ER

RI LO

J M

BR O

AD

Lorimer St

ST

W AY

G Flushing Av

N AV FLUSHING

SEIGEL ST

MOORE ST

WOODHULL HOSPITAL

TH

57

JOHNSON AV

43

ON NT OR ST

OP RO

ST D AR YW ST HE H NC ST LY N TO LE D D MI

L

60

MONTROSE AV

TH

ST BOUT WALLA

CA RG OP LA Z A 148 ST

P CO UT RN NA EL M A IA V ST

ST VE R

EL

NT AV KE

OP

ST N IS O AD M

AN

ST

AV R FF NEL ER IA SO ST N ST HA NC OC W EI K RF ST IE CE LD NT ST RE ST

ST EY

ST

T

DE R

AL S H

R

ST RO VE G

AT ES

ST ST EL D RF I EI

AT U

ST R

G

TO CO

RD

AV AN

BL EE CK E

M ET PA L AV ON JE FF E

ST

JAY ST

T

71

SM ITH

HO YT S

ST

PL UM

ST PE

HA RM

AV M NA

21

BRIDGE ST

PEARL ST

T S T CO UR

BO ER

AV

SE AV IEW O

H PU T

VA N

AV DA LIA

N

ST AN OO D ST BIN E

JE

QU EE

BO RO UG H

ST R CO O PE

69 AV

T

TS T CO UR

RD OT TO

C

PK

ER FF

SC H AE

TE R

W

C O

SU M M ER DE FI EL CA D TU R ST ST

VE RT CO

ST

ST SE Y

H AL

ADAMS ST

T HE NR YS

72 ST 72 PL

69 ST

65 PL

CL INT ON S

69 ST

65 PL

65 ST

62

ST

AV

G AT ES

ST

TN AM

PU

G AT ES

AVE NUE D

68 ST

59 ST

AV ST

PE

H O

ST AN

N

LI N DE AV

ET T ST O M

PA L

ST

AV

EN

UR IC E

60 ST

58 ST L 57 P

PL PAG E

ST ST AR R

K AV AL B

DE

ND LI

Y S HW KING

63 S T

58 S T

50 ST

48 ST

47 ST 48 ST

ST 46

48 S T

49 S T

AV

SH IN G

FL U

RALPH AV HOWA RD AV RALPH AV

E 54 ST

UTICA AV

W AY

58 ST 61 ST

48 ST

46 ST

44 ST

40 ST

40 ST

U S L KO B E YN X P Q RI D G W UE Y EN S

JE FF ER SO ST N AR ST SU R ST YD AM ST

PL H KIN HW GS Y

ALBANY AV

42 ST

37 ST

39 ST

35 ST

M

ST

UT KO SS

AV

BUFFALO

TROY AV

UTICA

AV STER

ROCHE

RK AV

33 ST

VAN DA

30 ST 30 P L 31 ST

T

11 S

27 S

ALBANY AV

TROY A V

UTICA AV

ROGER S AV NOSTR AND A V

FOR BED

NEW YO

SO N

AV

CLA S

AV

LIN

NK FRA

IN

RS

WY

CONEY ISLAND AV

21 ST

VER NO BLV N D

T

KL IN ST

WEST ST

KE N T W AV YT H BE E D AV FO R D

DR

WY

IG GS AV RO EB MA LING RC YA V RO DN ST EY

KE

W

KWY AN P OCE

T

AV

WASHINGTON AV

R

E

ASSEMBLY

ALD AV McDON

ST W5

W 6 ST

W

Y SHELL RD

ST

E6 6 ST

AV

AV 20 AV 21

PK W BA Y

AV

25

RALPH AV

18 19

ST 38 BA Y

N GS HIGH

AV

AV 17

AV 21

KI

AV 20

PK W

ALBANY AV

AV 16

AV

14 15 AV

AV 19

Y

50

54

L

BUSHWICK AV

E

Grand St

GRAHAM AV

G ED

43

MANHATTAN AV

ST

AINSLIE ST

LEONARD ST

NN

L DEVOE ST Graham Av

POWERS ST Q

AV

24

HUMBOLDT ST

BA Y

Q

59

STAGG ST

L UT

SBS

Lorimer St

ST

PE

44

L

Metropolitan Av

DS T

ST

TH

PE

S MA

KINGSLAND AV

AN

J M

ES W HE

GRAHAM AV

BA Y

PK

CT

PE OS PR

AV 10

AV

AV

14

AV

13

AV

AV AV 17

TH EA V

AV NT

T NAVY S 6A V

AV 7

AV 8

10

W AV

PK CT AV 10

11

AV 13

AV 14

AV 16

DA V

AV EN

T

4A V

AV 5

8

OS PE PR 9

12

AV 9

12

AV

AV 18

FRAN

EC UE D

AV E

NU

AV E

JAY ST T ST ND

NE VI ST NS

BO

AV 3

AV

AV 5

AV AV

8

AV 8 AV

11

13

AV

GOLD S

MAIN ST

W

PLA Z A

CADM A N

ST

2A V 6A V

AV 4

AV 7

2 ST

E A S T RI V E R

1A V EB NU

AV A

XS T SE ES

ST

CO U ST RT

SM ITH

HO YT ST

BQ E

ST

CO

CO UR TS T

CL INT AV 2

AV 3

AV 6

AV

AV 14

BROOK LYN AV KINGSTO N AV

AV

PL G

2A V

ST

LA FA YE TT

ERY

ER Y

BO W

BIA LU M

ST RU NT VAN B

ON ST CO UR TS T

GO ST

OT SE

4 AV 3

AV 4

5 AV

15

N

7A V

13

G IN

EE

GA TL

GR

DA HL

AV

AV 1

6A V E

4A V AV 5 N

AV N SO

M AD I

PA BROAD WAY RK AV S

IR VIN

IC AS

E

TH

E

AM

ER

SE VE N SO TH AV UT H

AVE OF 6A V

W AY

OA D

BR

AL LE N

VARICK ST

ST CH UR CH

BOW

WEST ST

5A V

R ON R IVE HUDS WES T ST

AV

3

AV 4

5A V

7A VEN U

RD

3A V

FT .H A PK MI W LTO Y

AV

2

AV 1 AV

4A V

3A V

RD IAL LON CO

ST

ST

4

1 28 127

O RE

ST

SA V

1 27

D BLV

SH

ST 129

TS FER LEF

OW

132 ST

131 ST

ST 117

RR

RD ST 121

NA

RDENS

T 122 S

Y

T NS

MAI

ST 141

GA

IN

GR

Hewes St

LE

AV

AV

62

W

AD WA Y

AV

SBS

62

G

24

JACKSON ST

METROPOLITAN AV

24

HO PE ST

AV

AV

NT

KE

WY TH E AP KE T S

CONSELYEA ST

60 S 4 3 ST ST 24 BR 60 S 5 S O

Z M DIVISIO N

AV

N ISO RR HA

ST

RD

AV

S

FO

D BE

HE WYT

S RO

ER

M

S

J

4

K EE

GRAND ST EXT.

Marcy Av

Terminal

Terminal

OL AV I TAN

V YA RC MA

AV

ST

KE

KENT

WILLIAMSBURG OR YL TA

5 2

S2

62

N AV

62

Terminal

MANHATTAN AV

T

Q

10

3

39

Q

TS FER LEF D BLV

S 10 S

DIVISIO

ST

Q

DA RO RY AD

Terminal

1

AV

62 METRO P 59

UN

Not to scale

WILLIAMSBURG BRIDGE/ WASHINGTON PLAZA

59

ST AU

32

104 ST

ST

ST 111

ST

ST

3

7

15

LORIMER ST

67

62

ST

1S T

ST 113

S4

S9S T

ER YM CL

67 MARKET ST

S3

DWA Y

East River Ferry

ST

SOUTH SIDE

BROA

Schaefer Landing / S Williamsburg

RD

S6

N

BO

Q

Q

3

LEONARD ST

Q

59

EAST RIVER

ST

2

7 N

Terminal

CEMETERY OF THE EVERGREENS N

D

S1

32

8

Terminal

39 ER

Terminal

C

GR AN

G

AV

79

Q

150 A V

Federal Federal Circle Circle

D

Q

FEL

7

20

32

75 AV

V IX A

RD

Z

S CARGO RD

UNION AV

LL BR I AM I D SB GE UR

AV

V 8A

AV

Q

UNION AV

M

ST

20

Williamsburg

99 ST

AV

60

102 ST

N

101 ST

ER

RE

ST

15 0

Federal Circle

55

FO

J

Jamaica Station LIRR

10

10

20

ST

RB OC K

13

V 71 A

Q

60

KE

V 70 A

Q

NE

AirTrain

to Supthin Blvd-Archer Av

NO R T H R D S E R V IC E H UT R S O I CE V SE R

L Halsey St

HAMILTON BEACH

Q

13 0 PL

YC KO FF O O A D PL V

EW

V 69 A

39

AV

JFK Terminals 2 Miles See Inset Below

15

60 LA

W

DG

AV

61 ST

26

RI

D

68 R

D

26

IR AV VIN G

Q10 LTD makes all stops

E

EN

V 68 A

CA

Lefferts Blvd

Y

RG

ND R H PO

58

PAN AM RD

Q

10 15

A

BE

Q

20 58

AV 67

SE

Q10 LTD, B15 to JFK Airport

11

A

S FRE

Q

IC

AV

A

Avs

Q

37 Q37 to 150 AV 132 ST

Q53 to Rockaway Park

M

20 13 58

MYRTLE AV

L Myrtle Wyckoff

AV

LTD

10

Howard Beach JFK Airport

165 AV

AirTrain

Fresh Pond Rd

PUTQN

M

55

54

135 Q

CONDUIT AV

Q

to Howard Beach/JFK

58

V AM A

Forestt Av

38

SOUTH OZONE PARK

Q52 to Arverne

52

10

Q

60 L

58

AV

Q

10

Q10 to JFK Airport

RUSSELL ST

Q

ST ETTO PALM E ST IN B D WOO

A LP TA CA

Q7 to JFK Cargo Area

133

AirTrain from Howard Beach to JFK Airline Terminals

NASSAU EXPW

T

Q

58

Q

KAW AY Q BLV D 7

LTD

60 S

AV

BLVD EN LIND

JFK International Airport

A

M

Q

96 ST Q

Q

41

SOUTH CONDU IT AV

11

97 ST

164 AV

60 L

W

R TH

11

165 AV

AV EST FOR

IE

NO

164 AV

Q

Q41 to Jamaica

ROC Q

37

Q

NS EE N QU K LY OO

13

Q

Racetrack Northbound Only

OLD HOWARD BEACH

41

AV

AV 103

112

Q112 to Jamaica

V 111 A

A Aqueduct

99 ST

95 ST

84 ST

BR RV

Q

8

OZONE PARK

AQUEDUCT RACETRACK

163 AV

S AV GATE

FA I

AN ATL

Q

10

AV 107

AV

109

160 AV

LIND

AV

AV

T 109 S

97 ST

Y BLVD CROSS BA

AV

EW

ST 105

Y B LVD CROSS BA

88 ST

84 ST

80 ST

IN TA

ST

39

EW

ST 107

T 99 S

T 97 S

T 93 S

1 15 V A

53

161 AV

Q

TIC

Q

ST 103

ST 101

VD BL

T 89 S

T 91 S

84 ST

79 ST

Q

21

ST 115

EN

Q

160 AV

HOWARD BEACH

AV

TY

Aqueduct

52

157 AV 158 AV

V 91 A

24

Ozone Park Lefferts Blvd A

A North Conduit Av

157 AV

Y

T 118 S

ST 111

ST 104

T 96 S

T 87 S

5

156 AV

Z

Q8 to Jamaica

EC KF O RD Q AV 11

BM

T EN S

Q

DV I

V 3A

ST

AV ODH WO

T 90 S

84 ST

153 AV

Q

21 Q V 41 155 A

Q

56

Q24 to Jamaica

15

E ST

Q

BROOKLYN NAVY YARD

11

Q

21

GROV

RA N

Q

Z

P

KW

BROOKLYN DEVELOPMENTAL CENTER

55

J

AV

Jamaica Van Wyck E

Q56 to Jamaica

V 89 A

PITKIN AV

156 AV

O SH

Y

AV

AV

AV

13

39 W I

IT

LINDENWOOD RE

84

ST

8 10

S

LA

KN

79 ST

N AV WORTMA

S AV

Seneca Av

O

IL

92 ST

T 80 S

14

BROOKLYN GENERAL MAIL FACILITY

Q

41

Q

DU

Linden Blvd / 79 Street and Lefferts Blvd in both directions

UN FO

ERSKI N E

AV

E

ES

H

W

84 ST

AUTUMN AV

ST

IA

AV

ST

CY PR

IC

AV

DREW ST

CRESCENT

AV

N VA YL

2 10

A

SO

ELDERT LA

LINCOLN AV

EUCLID AV

IN

T

ST

DS

8

RD

V BL Y 80 ST

T 76 S

ST

GRANT AV

HEMLOCK

T 77 S

RBELL ST FOR

ST

FOUN TA

ND LA

OR

NS

E

NK

EC

52

BL LINDEN

AV

Q

37

112

ON

15

VI

O

SE N

Myrtle Wyckoff Avs M

Q

53

HC

E F Briarwood

V 91 A

ER

Q

NO RT

MAPLE GROVE CEMETERY

121 St

LIB

52

133 AV

Q

G FA IR

RD

S

SUTTER AV

Q

111 St A

Q

53

ND E

ST .N

AV

Q

IDE HILLS

J

104 St A

A

41

Q

10

Q

Q

O

Y

Bay Ridge - Manhattan Beach Kings Hwy Station - Kings Plaza Bensonhurst - Bergen Beach Bay Ridge - Sheepshead Bay Bensonhurst - East New York Bensonhurst - Canarsie LTD Midwood - Bedford-Stuyvesant Dyker Heights - East Flatbush Bay Ridge - Kings Plaza Sunset Park - Midwood Lefferts Gardens - East New York Spring Creek - Wyckoff Hospital Crown Heights - Spring Creek Bedford-Stuyvesant - JFK Int'l Airport Bay Ridge - Lefferts Gardens Canarsie - Crown Heights Ridgewood - Spring Creek Williamsburg - Greenpoint Downtown Brooklyn - B'way Junction Downtown Brooklyn - Ridgewood Gerritsen Beach - Kings Hwy Station Williamsburg - LIC Brownsville - Sunset Park Brownsville - Sunset Park LTD Coney Island - Sheepshead Bay Bay Ridge - Boerum Hill Ridgewood - Downtown Brooklyn Ridgewood - Downtown Brooklyn LTD Lower East Side - Williamsburg Kings Plaza - Downtown Brooklyn Kings Plaza - Downtown Brooklyn LTD Canarsie Pier - Rockaway Parkway Station Lefferts Gardens - Greenpoint Sheepshead Bay - Williamsburg SBS Sheepshead Bay - Williamsburg Downtown Brooklyn - Crown Heights Kings Plaza - Williamsburg SBS Kings Plaza - Bedford-Stuyvesant Kings Plaza - Bedford-Stuyvesant Lefferts Gardens - Greenpoint Manhattan Beach - Bedford-Stuyvesant Manhattan Beach - Bedford-Stuyvesant LTD Downtown Brooklyn - Ridgewood Downtown Brooklyn - Ridgewood Red Hook - Maspeth Williamsburg - Canarsie Park Slope - Downtown Brooklyn Downtown Brooklyn - Long Island City Bay Ridge - Cobble Hill Bay Ridge - Coney Island Downtown Brooklyn - Crown Heights Kensington - Downtown Brooklyn Coney Island - Windsor Terrace Kensington- Downtown Brooklyn Dyker Heights - Sunset Park Sea Gate - Stillwell Av Coney Island - Spring Creek Towers Coney Island - Spring Creek Towers LTD Spring Creek - Broadway Junction Spring Creek - East New York Mill Basin - Midwood Canarsie - Downtown Brooklyn LTD

W

53

20B

SBS

BL 60 VD

AV 103

Q

A 88 St

83

PK

RE

52

AV 103

AV

AV 101

Rockaway Blvd

Q

FLATLAND

Ridgewood

PK

CANARSIE PIER

O

SH

38

O SH

R

YD WA

5

82

I AV SE

W

76 ST

E ELDERTS LAN

ENT CRESC

ST LOGAN S L

E EV CL

AV

ST

East New York - JFK Airport Cargo Area Spring Creek - Jamaica Kew Gardens - JFK Int'l Airport Old Howard Bch/Hamilton Bch - Elmhurst Astoria - Maspeth Howard Beach - Elmhurst Bushwick - Jamaica Midwood - Rockaway Park Long Island City - Ridgewood Howard Beach - Jamaica Arverne - Elmhurst LTD Rockaway Park - Woodside LTD Williamsburg - Jamaica Ridgewood - Richmond Hill Broadway Junction - Jamaica Ridgewood - Flushing Williamsburg - Rego Park Manhattan - South Jamaica Long Island City - Middle Village Port Richmond - Bay Ridge SBS Staten Island Mall - Bay Ridge College of SI - Bay Ridge LTD

13

8 GATE

BM

AV

RE

W ST PK FORE

HEMLOCK ST

L IL H

EN

N PE

5 10

Y W PK

Q35 to Q Rockaway 35 Park

HF

IC L

A AN SI UI LO

E

ST 98

FLOYD BENNETT FIELD

83

17 EW

Q

GLENMORE AV

STANLEY AV

84 AV

RICHMOND HILL

Q

Q

8

AV

Q

44

Q60 to Jamaica

Q54 to Jamaica

V 93 A

21

S CO NDUIT AV LORING B15 No stops between AV

V EA ZIN V SA ND LA LIA AT DA L N F VA AV

Q

KAW AY BLV D

7 PI TKI N

54

Q

20A Q

NS

V 91 A

NTIC

KE

N TP

Q

EE

LIRR KE KEW RD GARDENS

Q

V 89 A

Q

67

46 UNIO

QU

Q

J

Z

Q

10

H UT KEW

111 St

A ATL

11 V 97 A

LIBERTY AV

5

CO

83

V 91 A

RO C

BM

Q

GATEWAY CENTER MALL

STARRETT CITY / SPRING CREEK TOWERS

89 AV

Q

14

8

Z

A 80 St

Euclid Av

Q

J

Woodhaven Blvd

WOODHAVEN

PITKIN AV

A C

8

J

Q

37

RD

GARDENS

AICA AV 104 St

80

37

86 AV

Q

39

E F Kew Gardens Union Tpke

AV

77

55

V 85 A

Q

Crescent St

CREEK

2

EN AV

42

B1 B2 B3 B4 B6 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B20 B24 B25 B26 B31 B32 B35 B35 B36 B37 B38 B38 B39 B41 B41 B42 B43 B44 B44 B45 B46 B46 B47 B48 B49 B49 B52 B54 B57 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B67 B68 B69 B70 B74 B82 B82 B83 B84 B100 B103

AS

NS VA

AV

V SA

ST E AV

85 ST

SS

AV

IA

IAM N

81 ST

RE ST

ON FULT

84 SPRING

BM

2

FOREST PARK

JAM

Z

13

ST

N SICLEN AN VA

N VA YL NS

T TS ON RM VE

N PE

LL WI

17

WARWICK

WYONA ST

AV

E AV

E NU

VA

L

103

M

80 ST

P CY Z

STA

5

V EA

82

UE

OLIT AN AV

60

AV

78 RD

T

ON UN I

MYRT LE

Q

50 A V

Q

S RN BU

WOODHAVEN

T 78 S

T 75 S

72 ST

65 ST

60 LA

J

AV DUMONT TS O L W AV NE AV AN 20 EM G HE VD L NB DE LEY AV N LIN

AV B M

MA

BM

E NU

3

ZIN

L AT

43

80 ST

74 ST

70 ST

67 ST

62 ST

61 ST

GEORGIA

SHORE PK W

EST

T

65 ST

LVANIA AV PENNSY

Mill Basin - Downtown/Midtown Canarsie/Spring Creek - Downtown/Midtown Sheepshead Bay - Downtown/Midtown Gerritsen Beach - Downtown/Midtown Spring Creek - Midtown Bay Ridge - Downtown/Midtown Sea Gate/Bensonhurst - Downtown/Midtown Bay Ridge - Midtown Sea Gate/Bensonhurst - Midtown

E AY AW CK 5 ST RO E 9

Express Bus Routes

8

SHORE PKWY

AV ALABAMA

AV

AV

31

IS LO

Q7 Q8 Q10 Q11 Q18 Q21 Q24 Q35 Q39 Q41 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q58 Q59 Q60 Q67 S53 S79 S93

ST

SH BU AT

N

KNAPP ST

GERRITSEN BEACH AV

KINGSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE

BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 X27 X28 X37 X38

FL

4

E TS

4

SBS

BM

10

sin

Mill Ba

Other Bus Routes

RI

VOORHIES AV

E

3 10

ST

and subway.

R GE

BRAGG ST

COYLE ST

ST BATCHELDER

3

ST HINSDALE

AV BM

• Free transfers are available to all local buses

J

New Lots Av

CO

AV

E

67

60

E PK

V 78 A

ROP

PIK

85 RD

24

Norwood Av

Shepherd Av C

N

D AN

ST 85

AV

• Premium service for the cost of a local bus ride. boarding. SBS stops are equipped with fare payment machines. Keep your ticket. For S79 SBS pay on-board.

L

AV

ETT

V OD A EWO RIDG

SUTTER AV

RT

WO

ST

AV

J Forest Pkwy

Gra Grant Av A

6 84

2

E

66

BA SS

Cypress Hills

EAST NEW YORK

BM

S

GL

N X

B44, B46, S79 • For B44 and B46 SBS you must pay before

D OO W EN RD

SE

N

E

E NU

K

M

100

DR

9

1

A ATL

14

6

CANARSIE

E AV

RE

BM

56

SE IT

2

ST

AV

60

B82 LTD makes all local stops to Spring Creek Towers

93

D

RI

V

UE

EN AV

R ST

AN

AL ON TI R NA D

RR

3

E U E NU VE NU A E AV SALT MARSH NATURE CENTER

LA

L CK

ST

ST 73

ST

SBS

E

33

41

BERGEN BEACH

MILL BASIN

20

N DE LIN LVD B

AV

ST

E

sin

ST

E

46

KINGS PLAZA

AV

E 96

Ba

41

AV

15

Brooklyn Bus Routes

71

ST 54

ST

MARINE PARK

46

E 8 AV 0 S NO T RT H

E

E

36

EN AV

2

K IC

E

47 AV

ND

83

NO

Q

32

47 AV

BOR DEN

D

Z

E M Q Queens R Plaza

49 A V Q

JU

MET

URN

85 St -

J

75 St Elderts Ln

SK

BM

Q

54

T ON UNI

56

V AN A ILLM

62

E F

KE SS EL LO ST UB ST ET

23

82

86 AV

J

AV NTIC

Siclen 3 Van Av

Pennsylvania

3 Av

New Lots L Av

E NL TA

L

103

AV

3

AV

AV

ST

S

S

Van Siclen

C Av

BLAKE AV

T LO

V YA

E

at

1

U

E NU

JUNIUS ST

GA T

eg

AV

L IL M

H US

Y

UE

EN

BM

BM

N

W

NE

MOTHER BLVD GASTON

ST

erd

UE

17 DE

VETERANS AV

T

Livonia L Av

V SA

K

GEORGETOWN

UE

E AV

ST SACKMAN

E

NU

E AV

1

AVENUE O

C y Liberty Av

78 AV

1 02

Q

Hunters Point Av

7

75 Av

SYB ILLA ST

Q

23

Q

Q

N THO SO Court Sq MS CK ON JA AV SUNN SUNNYSIDE AV PS 1 YARD MUSEUM

5

UTH NE SO PARK LA

LIBERTY AV

FL

17

BM

47

24

25

HEGEMAN

J

T 5S

AV

1 01

62

Q

67

7

LIRR HUNTERSPOINT AV

Q23 to E Elmhurst

Q

23

Q

MT. LEBANON CEMETERY

ST ETNA

CYPRESS HILLS

Cleveland St J AV ARLINGTON Van Siclen J Z Av

Z

W BROWNSVILLE

17

ST 82

80

UTICA AV

E 46 ST

B AT

41

ST

E

E BE RG EN

AVENUE M

POWELL

ST

L AT

FL

FLATLANDS

ST OSBORN

98

83

PA ER

Pa

AN

SBS

BLVD

E

E

E 56 ST

E 54 ST

AV

J

L Sutter Av

Canarsie Rockaway Pkwy

UE EN AV

13

SALEM FIELD CEMETERY

56

12

3

Junius St

82

6

GL

6

DS

GASTON

ST

AV

W EN

Y

Q

Alabama Av

L

T AV LIVONIA AV DUMON

RD

D

W

ST

V AA

42

RD UT AG R R FA

47

46

MOTHER

98

AV

E

N

R

E ST

FO

UNION FIELD CEMETERY

AIC

L

OO

46

J

D

AV

7

CYPRESS HILLS CEMETERY

M JA

A C

Atlantic Av

60

17

55

43

5

80 AV

Broadway Junction

East 105 St

UE EN AV

BROOKLYN TERMINAL MARKET

Q

Bushwick Av

L

E AV

7

100

E

W

1 49

R DE RY

PK

31

E MMONS AV SHO RE B LVD

E 49 ST

SCHENECTADY AV

TROY AV

ST

ST

44

BLV D HOSPITAL B

E NU

GLENDALE

Q

35

AV

THE SHOPS AT ATLAS PARK

BOX ST

ST

Q11, Q21, Q52 to Elmhurst Q53 to Woodside

FOREST HILLS

40

Que Queensboro

G

7

Q

69

Court Sq

7

G

67

BM

LIRR E. NY

60

Q

5

PE R

Q

N

A C

BM

COO

29

Q

Q

21 St

7

32

G

GS

AV PER 13 OO

Q

CEMETERY OF THE EVERGREENS

Z

8 LIND BROOKDALE 8 EN

8

AV

RAL CENT

L Aberdeen St

20

LOTT AV

47

Q

52 53

Q

68 RD

HIGHLAND PARK

W AY

AY ROCKAW

A AV SARATOG

RALPH

SE M

AV

Middle Village Metropolitan Av

MYRTLE AV

39

Wilson Av

AD 24

3

FL

LL BA

ST 38

M KI

E ST 36

44

ROCKAWAY AV THOMAS S. BOYLAND ST

SARATOGA AV

HOWARD AV

RALPH AV

RE

BEVERLY RD PIETER CLAESEN WYCKOFF HOUSE MUSEUM

8

AV

L

O

AV NEWPORT

REMSEN VILLAGE

39

20

Q

E AV RIVERDAL

15

CH

EST

PATCHEN AV

og LIVONIA AV Saratoga Av Rockaway Av

H RC

FOR

V TT A SCO

RT AV

AV NER

K AV

AY AW Y CK PKW RO

E 48 ST

E 45 ST

E 42 ST

E 38 ST

E

4

4 MACKENZIE ST

2 Km

47

FILLMORE AV

AV

MARINE PARK

BM

NOSTRAND AV

KILOMETERS

BLVD MALCOLM X

LEWIS AV SCHENECTADY AV

E 42 ST

E 40 ST

BROOKLYN AV

GE

SHORE PKWY

ORIENTAL BLVD MANHATTAN BEACH

15 1 Km

36

AVENUE Y

MANHATTAN BEACH

1 Mi

Main map scale; excludes insets.

E

2016 Metropolitan Transportation Authority

IN

©

34

November 2016

10

E

Mi

3

MILES

5

E 29 ST

H BEAC AV HTON W BR IGHTO BRIG SURF A N A V V SEASIDE PARK BOARDWALK BRIGHTON NEW YORK AQUARIUM BEACH FOR WILDLIFE CONSERVATION 1⁄ 2

AR

to Brighton

ach Q Beach

Ocean

Q Pkwy

M

BRIGHTON

B

ST 32

68

F Q

APPROXIMATE WALKING DISTANCE IN MINUTES

NEW YORK AV

E

BEDFORD AV

CONEY ISLAND BEACH

1

E 29 ST

BOARDWALK

36

NOSTRAND AV

V SURF A

NE

BM

E

AVENUE U

4 SHEEPSHEAD BAY

RD BAY AD

DWALK

S West 8 St ua NY Aquarium

4

E AV PTUN

44

AVENUE Z

HE

BOAR

MCU PARK

D F

N Q

VOORHIES AV

7 TILDEN AV

AV

12

BLAKE AV

3

Q

H Halsey St

PACIFIC ST 60

U

35

AVENUE N

OR

M

LL

FI

AVENUE X

49

B Q

R

E AV

AVENUE W

PS

X

28 38

82

AVENUE Z

Sheepshead Bay

36

CONEY ISLAND HOSPITAL

AV GR

OCEAN AV

X

28 38

X

OCEAN AV

36

X

BEDFORD AV

36

74

4

36

68

Coney Island Stillwell Av

AVENUE Y

Neptune F Av

Q Neck Rd

SHORE BLVD

MERMAID AV

64

F Avenue X

E NU

RD

ESE

3

RD

2

SBS

N ND

BM

IN NT

E

44

ECK

AVENUE V

P

UE EN AV QU

QUENTIN RD

3

Q

3

EE

CONEY ISLAND

SHO RE P KWY

EPTUNE AV NEP

NEPTUNE AV

W 20 ST

NEPTUNE AV

74 W 33 ST

SEA GATE

Avenue U

WEST END AV

Part-time Terminal

CANAL AV

36

W 36 ST

Airport

68

Sutter Av Rutland Rd

V A A ALP CAT

55

L

Z

PITKIN AV 3

67 DR

LIRR LONG ISLAND CITY

HoytG Schermerhorn Q

D

46 A V

47 A V

7

TO

RN

32

45 R

B n Blvd Vernon Jackson Av

7

IN

11 21

ST JOHN'S CEMETERY

Q

LIV

RM E ST RHO ST

7

26

ST

103

HE

Q29, Q47 to Jackson Heights

54

M Rd

M Forest Av

26

AV WY PK RK YO RN E EW ST EA EN

65

66 DR

HUNTERS POINT

3

25

41

45

Seneca

Chauncey St

BR

66 RD 66 DR

67

ST AT E

52 N

SC

65

V 67 A

M Av

IR VI NG

J

Q

38

M

2

LT O

7

N W Plazaa

S. Q 100 Q CUNY 39 Q 42 66 LAW 69 RD SCHOOL 4 44 D R

Court Sq - E 23 St

Hoyt St

FU

61

57

65 61

G

F Fresh P Pond

AV

NY STATE CRIMINAL COURT

F

Q38 to Forest Hills

62

7

LA ZA

Q

WILLOUGHB Y ST

38

Q

EE 101 NS P

AV

44 A V

CH ROADWAY

38

21 St

F Queensbridge

Q

60

QU

43

M

METROTE

62

ST

M

Q

NAM PUT

25

7

7

57

C

54

F

65

65 63

58

S AV GATE

13

IFI

A C

AV

Q

LONG ISLAND CITY

Q

100

Q

32

103

METRO TECH CENTER

67

Jay StMetro Tech

Q

66

Q

69

103

41

36 AV

AV

AV

AV

W

Q

62

52

103

JUNIPER VALLEY RD

METRO MALL

38

Rockaway Av

KS AV

AVENUE K

7

S NG KIAVENUE P

AVENUE S

SH

Part-time Service

W 37 ST

AirTrain JFK Airport Service

X

CROPSEY AV

17

AV

AVENUE X

4

2 31 49

EAST FLATBUSH

SBS

82

AVENUE R

E 17 ST

AV

38

Select Bus Service Stop

7

46

7 9

Y HW

100

Y HW

AVENUE J

1

AVENUE N

E 14 ST

D

Q

35

AVENUE L

82

46

2

BM

AVENUE M

GS IN

AVENUE X

ST

41

AVENUE K

B Q

AV

BM

BM

Kings Highway

12

AVENUE H

AVENUE I

44

E 18TH ST

Bay 50 St

35

AVENUE M

E 13 ST

W AY

6

ST. MAR

AV

CY L PR M tleES Myrtle S Wyckoff Avs

H Halsey St

HILL OCEAN H

PA C

Q

67

41

103

TRANSIT MUSEUM

AV

R

E

R Metro Tech

45

61

N

ROOSEVELT ISLAND

Q

1 02

N ST

38

40

OR

Jay St-

AN

S

103

Q

3

MIDWOOD

N

86

103

44

E 13 ST

X

28

BAYVIEW AV

K

A GRAVESEND

86 St

AVENUE H

SBS

BM

9

E 4 ST

Limited Service

44 SBS

Avenue H

AVENUE W

AR

STILLWELL AV

Full-time Terminal

Q

Flatbush Av

2 5 Brooklyn College

BROOKLYN COLLEGE

Q

AVENUE U

H

AV

Limited Service Stop

4

F

Y

Commuter Rail Station

BM

Avenue U

1

SE OP

2

3

FOSTER AV

GLENWOOD RD

11

BM

17

AVENUE D

FARRAGUT RD

BM

GLENWOOD RD

AVENUE T

N Avenue U

4

CR

V 6A

E 1 ST

Y

W PK

64

W 3 ST

E

OR

3 6

D

82

Kings Hwy F

W 8 ST

ST

S HW Y

2

F

47

V TA IO EL LUTHERAN CEMETERY

57

26 NYUPOLY TECHNIC 57 UNIVERSITY

38

Ha Hall

ST

TIC

ST

JOHNSO

BROOKLYN LAW SCHOOL

AT L

Q

38

FAMILY COURT

25

4 5 Borough

57

ST

Q38 to Corona

67

Q

C

D AN D TL R P RU RO ST 47 TH IN W AV ON RD WINTHROP KS OX R ST N A LE CL

KINGSBROOK JEWISH MEDICAL CENTER

HOLY CROSS CEMETERY

NEWKIRK AV

Newkirkk Av

FO FOSTER A AV

1

QUENTIN RD

QUENTIN RD

4

25 Av

Q

PACIFIC ST

STA TE

MIDDLE VILLAGE

See Ridgewood Inset

J

ST

Crown Hts Utica Av

CLARENDON RD

2

BM

3 4

W AY

Ralph Av C

CHURCH AV

Beverly Rd

Avenue M

KING

Kings Hwy N

W 6 ST

86

B82 LTD M all Makes ca stops local th of south 8 St S Bay 38

SH

Point Of Interest

6

AV

Express Section (no stops)

Direction of Service (two-way service has no arrows)

82

W 11 ST

P

Avenue P

5

GH MACDONOU ST GE BAINBRID ST

SNYDER AV

5

49

T OS

Newkirk Plaza

E 7 ST

BA T

F

AVENUE P

AV

ER

B

12

8

AVENUE J

AVENUE N

Y

SBS

Q

F Pkwy

AVENUE O

PK W

DIT

V SA MA

Avenue J

N Bay Pkwy

E

SBS

EAST NY

35

2

44

45

AD

26

HALSEY ST

14

CLARKSON AV LENOX RD SUNY DOWNSTATE LINDEN BLVD MEDICAL CENTER

44

U FLATBUSH

6

CEMETERY

Avenue N F

Cortelyou Rd

11

AVENUE I

N 20 Av

ST

D

AV

Hospital

RI D G

Bay Pkwy

AV

No Saturday and/or Sunday service

AVENUE H

Bay

ST

WINTHROP ST

44

44

CROWN ST

E BLVD LEFFERTS AV

103

E 16 ST

BE NS ON

CAESAR'S BAY SHOPPING CENTER

Express Bus Route

WASHINGTON

AV

ROGERS AV V BEDFO R D A

D

H

17

2

73

20 Av

Express Bus Service (Dark Green) Premium fare BM

F

Avenue I

5

SBS

PRESIDEN T ST

EMPIR

p W Winthrop St

H US

64

Y

2

Subway Station Name

Full-time Service (Every day 7 a.m. - 10 p.m.; many routes operate longer hours)

67 ST RI DG E 71 AV ST

BENSONHURST

X

R PA

44

2

TB

BATH BEACH

38

ST

V EA NC

IL KV

2

AV

8

D

CR O

17

50

AV

E WR E LA L

SBS

5

FLA

BA Y

1

SE

Subway Line

N 18 Av

BA Y

D

X

Local Bus Service

60

4

ST

ST

ST

18

Q

Kingston

O

HANCOCK ST

4 6 46

N PKWY

Z

47

46

3 Av

KINGS COUNTY HOSPITAL

Church Av

E 18 ST

86

28

ST

71 St

ST

ST

79 St

8

8 62

18 Av

ST

D 62 St

D

ST

S93 LTD to College of S.I.

Q

New Utrecht Av N

ST

DYKER BEACH GOLF COURSE

EP KW Y

Legend

F

55

68

AVENUE F

8 47

FLATBUSH

83

81

ST

44

46

52

EV ER GR EE BU N SH AV W IC K AV

BR

65

EASTER

MAPLE ST

44

65

CROWN HEIGHTS

Sterling St

52

FULTON

Utica Av

S PL

43

2

J

25 A C

ST. JOH N

5

12

OCEAN AV

79

SHO R

S53 to Port Richmond

44

Ditmas Av

49 SBS

OCEAN AV

S

93

77

F

YO EL

RT

CO

CORTELYOU RD

69

ST

D 55 St

ST

18 Av

S79 SBS to S.I. Mall via Hylan Blvd

67

SBS

44

E 16 ST

B

73

86

CR OP S AV E Y

V.A. HOSPITAL

42

ST

ST

BOROUGH PARK

STILLWELL AV

S

53

RID

HEIGHTS

70

40

16

ST

50 St

ST

BM

Church Av

2 5

Gates Av

QUINCY ST

INTERFAITH HOSPITAL

PARK PL

tra Nostrand

3 Av

Pr Presidentt St

KINGS THEATRE

D UR

E 15 ST

V

X17 to/from Huguenot and Midtown Manhattan

GE

16

Beverley Rd

103

3

KENSINGTON 4

G

38

Q

2

BM

D AV

ER

A -N

HARBOR DEFENSE MUSEUM

ST

U CH

BM

OCEAN PKWY

NO

ZA RA

SBS

W 70 PK McK McKINLEY N O 64 BA RK PARK T IL Y M RI HA D G T E R BA O AV F Y RI D G E PK 71 W DYKER ST Y

RC

ST

1

V HA

F

ST

D

ST

4

CONEY ISLAN

79 X

8

FORT HAMILTON

60

N

Fort Hamilton Pkwy

Y

ST SUNY DOWNSTATE MEDICAL CENTER AT BAY RIDGE

ST

57

ST

BM

ST

S

92

50

56

9

44

49

11

ST

ST

3

OCEAN AV

R

54

ST

36

37 ST

ALBEMARLE RD

BM

OCEAN PKWY

Bay Ridge 95 St

16 37 63 WS 17

83 X

39

ST

BM

65

27 37

16

17

41

AV

Fort Hamilton Pkwy

11

52

ST

16

ST

16

35

12

E 8 ST

V EA RIN MA

SBS

8

67

ST

M HA RT FO

E 15 ST

D RE R X

O RR

70

S

ST

ST

44

49

35

2

E 18 ST

1

MAIMONIDES MEDICAL CENTER

8 Av

65

37

K NP ILTO

ON WASHINGTON AV

SH O

53

79

X

70

N

70

S

1

ISLAND AV

R

70

38

ST

F G

CONEY

86 St

ST

59

X

28

47

ST

Fort n Hamilton Pkwy

BM

WY

48

V EA SID AV RK F BM BM PA RUF 1 2 OD 41 WO Church Av PARADE GROUNDS AV B Q N O 16 CAT

BM

D 9 Av

48

Franklin Av

R M MEDGAR EVERS LN RD COLLEGE LINCOLN C E

Q

68

103

2 3 4 5

43

AV

24

SBS

BROOKLYN CHILDREN'S BERGEN ST MUSEUM PROSPECT PL

43

45

S

Parkside Av

WESTMINSTER RD

84 S T

37

X

77 St

GREEN-WOOD CEMETERY

WINDSOR TERRACE

E 7 ST

82 S T

FORT HAMILTON 92 S T

R

ST

ST

103

PL

DEAN S T

44

SBS

PL

P EMPIRE V BLVD

LEFRAK CENTER AT LAKESIDE ICE SKATING RINK

SW PK

80

ST

X

63

ST

ST

44 44

IC

46

JEFFERSON AV

Kingston Throop Avs C

LIRR NOSTRAND AV

S

Botanic Gdn

BOAT HOUSE

CT

OCEAN PKWY

ST

E

ST

17

OV IN GT ON AV

37

62

ST

PROSPECT PARK

PE

61

D

ST

OS

Y

Nostrand Av

Park Pl

JOH NS

26

HW

K

GATES AV

AV

Myrtle Wyckoff Avs

BUSHWICK Q

MADISON ST

EC

60

J

EW

ON

BROOKLYN HEIGHTS

Q59 to Rego Park

MT. OLIVET CEMETERY

103 BOROUGH BOR

ST

5

Q

41 HALL ALL

ST

KO CH BR QUE ID EN GE S B

O

NY STATE SUPREME COURT

52

2 3

ING

BM

25

Borough Hall

LIV

58

Q

62

37 Q

102

F

ED

TILLARY

38 26

Court St

MON

LIC / Queens Plaza

67

26

52 41

R

ALE

Q

59

ST

JOR

Q58 to Flushing

53 RD

L

Q

BROOKLYN HISTORICAL SOCIETY

ST

51 RD

Q

D VI

N

A

18

53 AV

HU

39

N AV

RIDGEWOOD

SE

L

54

BU S

60 DR

N

M

Kosciuszko St

GREENE AV

15

15

43

A C

DEA NS T

RLI NG

Prospect Park

Park

PR

65

k Franklin Av

B Q

15 St

F G Prospect

ST

V AV Mc DONALD

86

88 ST

ST

SUNSET PARK

15 XP

S

NTI C

65

ST.

LIC PUBLIC RY BROOKLYN LIBRARY M MUSEUM OO BROOKLYN OTAN BOTANIC PICNIC RDE GARDEN HOUSE ZOO TENNIS LEFFERTS S HOUSE HOMESTEAD

BAND SHELL

E 4 ST

16

R

74 S T

S

39

SUNSET PARK

49

50

69

DAHILL RD

78

Bay Ridge Av

72

53 St

60 U

ST

61

ON

2 3

ST

F G 7 Av

C

STE

Easte Eastern Pkwy Brookly Brooklyn Museum OKL BROOKLYN

T PEC Y OS PR EXPW

X

37

4

N

WY XP

77

27

A

X

27

ST

BAY RIDGE

X

37

AV

45

57

W

71

GE

64

N R 59 St

ST

32

3 36 St 37 6 S ST T

63

45 St

R

GO

9

ST

X

37

20

28 25 St

N R

ST

R

37 65

70

ST

55

BROOKLYN ARMY TERMINAL OWLS HEAD PARK BA Y RID

ST

ST

D

ST

52

11

N

THE NARROWS

ST

ST

R

BM

19 4 ST ST

ST

ST

67

McDONALD AV

58

50

24

ST

ST

BM

3

GRAND ARMY PLAZA

69

METHODIST HOSPITAL

W

CALVARY HOSPITAL / LUTHERAN MEDICAL CENTER 53

47

38

R

14

P

9

E

35

35

37

28

X

2

12

CT

INDUSTRY CITY

BM

Prospect Av

22

63

15 ST

1

ST

ST

103

E SP RO

17

X

4 Av-9 St

F

37 20

27

X

PARK SLOPE

4 Av9 St G

BM

X

4

Franklin lin F Av

ATL A

PROSPECT HEIGHTS

67

T AM AV PUTN

FUL T

69

2 3

48

GATES AV

M Av

38

NT STUYVESANT

52

SBS

38

44 BEDFORDSBS

46

HART ST

DE KALB AV

G

SBS

48

Myrtle Av

BLVD

R

7 Av

ST

Avs

AD W AY

EY RCUS GARVE MAR

T

UN IO N

Clinton -

GRAHAM AV

ST

61 9 S

R Union St

Army Plaza

Bedford Nostrand Avs

O

VE VERNON AV

G

AV

MYRTLE AV

59 DR

ST

LINDEN HILL CEMETERY W O W O AR D AV D

WYCKOFF HOSPITAL W YC KO IR FF VI A Knickerbocker Av AV NG V M

AV

US FL

POLITA

DeKalb Av

38

Central

BR

e Myrtleug Willoughby Avs

AV

D

GOWANUS

103

X

103

B

44

54

AL

Z M

THROOP AV

3S T

Smith-

F G 9 Sts

Bergen St

63

MYRTLE AV

W IL CE SO NT N R

AV

HING FLUS

AV

R EA

Erie Basin

103

2 3

SBS

60

AV

G

38 GR A

Jefferson

H PL

Morgan Av L

J

DH WOODHULL PI HOSPITAL

39

METRO

57

L St

ARRISON

47

M

PARK AV

TOMPKINS

B

Ikea Dock Ferry to Pier 11, Manhattan

57

W 9 ST

N

43

44

44

C Washington

OP RO TH

RI

makes only marked ( ) stops

69

hin J Flushing A Av

AV LAFAYETTE

GREENE AV

26

AT

ST ER IM Flushing R G Av LO

Avs

LAN TIC ATL TER ANT MIN IC A AL V DEA 45 NS BER T GEN 41 ST Grand Q

D

Atlantic tlanti Av Barcl Ctr R Barclays

37

B103 LTD

25

LIR R

37

BOERUM ST HILL

5

Atlantic Av Barclays Ctr

46

JOHNSON AV

IUSKO ST CIU OSC KOS

AV LAFAYETTE

52

AV

61

4P L

3 4

65

SBS

ST

A NOSTRAND AV

ST

GA RN MIL ET L / ST 57 S 61 LO RR AIN ST E

Carroll St

B Q

2

ST

Clint Clinton

Lafayette

C Av

44

44

H NC

as Classon G Av

G Washington

38

5 Nevins St

ON

ST

S D

AR

CH

IO N

3

4

AV

PRATT INSTITUTE

Lorimer

J M St

IS

E

N VA

RED HOOK

U

EN

UN

F G

2

NT IC

AV

WILLOUGHBY

LY

NOSTRAND AV

YK D

R B

57 BER G

54

GTON AV ING HIN WASH

N VA

N

V NA LTO MI HA

T

Bergen St

CA R WO ROLL O ST DHU ST LL

61

AT LA

F G

TS T

ST

FORT GREENE PARK LIU FU LT DE KALB ON AV 38 ST G Fulton St

DeKalb Av

57

SAC KET

AV

CLINTON HILL

GRAND AV

BROOKLYN CRUISE TERMINAL

MYRTLE B Q R

63

COBBLE HILL

FORT GREENE

62

BEDFORD AV

28 38

PARK AV

57 KLIN AV NK FRAN

X

54

ST

62

AV E LE AV D OR DF AV HE YT

X

X

FLUSHIN 69 NASSAU G AV ST C. BARRY PARK

Bro G Broadway

T ST

U OUT WALLABO

AV MONTROSE Montrose L Av

J M Hewes St

ES W HE ST

BE

X

27 37

MON

61

67

SON AV SS CLAS

Weekend Ferry Service NY Waterway

ALE

BROOKLYN NAVY YARD

AV

X

R

ST

CLINTON AV

Atlantic Av / Brooklyn Bridge Park

17

ST

25

Court St

JOR

YM CL

RBILT AV VANDER

BM

4

3

43

67

AV SH TBU FLA

BM

GOVERNORS ISLAND

BUSH TERMINAL PIERS PARK

High St

ST

ER

SANDS

A C

BM

2

YORK ST

NT KE

Y RE CA GH EL NN TU

1

41

2

Clark St

OKLY 3 BROOKLYN HEIGHTS See Downtown Brooklyn Inset

BM

UPPER NEW YORK BAY

East River Ferry

BROOKLYN BR PARK BRIDGE ( (UNDER D PMEN DEVELOPMENT)

5

25

F York St

W AV

HU 4

FRONT ST

M Marcy Av

HE

ARGE BARGEMUSIC

B rid Park / Bridge Brooklyn D DUMBO

R

UMBO DUMBO

Z

54

58 AV

ST

ST FRANCIS COLLEGE

CA L AMUS AV

Q

A

N HI

55

Q

STAGG ST

BUSHWICK AV

WATER ST

J

EROLE ST SE MES

RR HA

FULTON FERRY

3

62

GRAND ST 43

48

S4 S 5 ST ST

Q

54 59 Q

Grand

L St

R

2

erry East River Ferry

ADW AY Ferry N AV DIVISIO

67

tro Av G Metropolitan

VARIC

Pier 11

DEVOE ST

B

C

BRO

Q

WY T

4

Whitehall St South uth Ferry

A

32

F N

E

BM

D

GE ID BR

2

3

38

SOUTH STREET SEAPORT

1

BM

BM

W

South Ferry

BM

YN KL

4

R

1

3

37

X

2

BM

G

T

ND S

GRA

LITAN AV

A STEW

Wall St BM

B

MA METROPO

Graham

L Av

L

52 AV 52 RD 52 DR

58

AV ND

GR

Q

59

AV

D RAN

GARD

Z Broad St

5

39

Lorimer St

AV

TH SPE

KE OC V RB A KE IC KN OGART ST

J

4

wli Bowling een Green

X

OO BR

PL

E RB M AT W BM 1

2 3

FDR DRIVE

G RID NB TA AT

TER Y

ST

59

T ST S

M

Q

See Williamsburg Inset

ND MET Q ST ROPO L I TAN

MA SPE T H AV

MS EN

V LD A

51 AV

V YA JA L AV

MASPETH I 55 DR SL A ND EX AV PW Y CE I 56 RD R 56 DR U A

NT

FIE GAR

AV

DR

A M

N G

RE

47 AV

51 AV

D

T

5 Wall St

FRO

PL

AV

53

60 ST

4

NH MA

IS S

GR A

ION DIVIS

24

LO

55 A V

R

R

EPO

MO NTA GU E

44 AV

S 69

J

M

1

S Rector St

RR

L

RICHARDSON ST

Q

KE EE M AV

LE

. 54

56 RD

TY

52 52 AV RD

RR

47

50 AV

POND R

5

W

MO

ord Av Bedford

24

5 L.I.E

67

I SC K KO OO BR

M NASSAU AV

54 A V

QUEENS

MT ZION CEMETERY

BM

55 A V

60

61 ST

Fulton St

R

KE

48

43

E

AV

Q

BQE

PIE

7 74 StBway

FEDERAL BUILDING

103 TILLARY ST

BACA BAC ROTUNDA GALLERY

Q

Q

18

LVD

49 AV

HILL LAUREL Q 39 BLVD

CALVARY CEMETERY

EE

DRIGGS AV ENGERT AV McCARREN PARK

AV

67

T 57 S T 56 S T 55 S T 54 S

2 3 4

WI LL IA BR MS ID B GE UR G Z

ST

32

LLI MS WILLIAMSBURG

V NA MA NOR Nassau G Av

ER ST

}

Z

A C J

ST

M

24

32

Q32 to Jackson Heights

7

7 7 WO OD 61 St Woodside S AV IDE

NS B

NEW CALVARY CEMETERY

Q

SBS

69 St

QUEE

M R

Q

AV 70

FRESH

W

East River Ferry

V LE A

NT AT VISITOR CENTER EE NEWTOWN CREEK

24

7 52 St

47 AV

ST ST

Z Chambers St

PARK

X

38

Greenpoint

G Av

Lowery St

RU

6

J M DE LA Z Essex St NC GR EY AN D East ST F Broadway E BROADWAY

G

24

AV

J

N 6th St / N Williamsburg

GREENPOINT

RO ESE

AV

INT

EN RE

7 40 St

LO EXP NG I S RES L A 50 AV SW N Q AY D

PO

AM

4 5

EAST

X

37 RIVER

14

NEWTOWN CREEK NATURE WALK GREEN ST

GREENPOINT AV

48 AV

See LIC/ Queens Plaza Inset

T AV V EL OSE

7

E F

W PLAZA

LS T

4

LOWER EAST SIDE

F Delancey St

B D Grand St

N

39

5

46 St Bliss St

RO

SUNNYSIDE

Q

BM

BLVD

39

RR LIRR E OD WOODSIDE

Downtown Brooklyn

Jackson Hts Roosevelt Av

65 6 St

N CADMA

Z

NA

3

DEN AV

ENS

53

WOODSIDE

Q

43 AV 104

M R

AY

Q70 SBS to LaGuardia

Q

69 ST

J

CA

BM BM

BOR

QUE

33 StRawson St

7

SKILL MAN AV

ON LT PL MI HA

6

ST

Q

AV

Canal St

L

2

Hunters Point Av

50 A V

KINGSLAND AV

39

Q

BM

Q

EW VI RE

N

HO US TO N

49 A V

Q

67

7

7

Q104 to Astoria

39 AV

32

LIRR HUNTERSPOINT AV

N HENRY ST

Z

1

62

Q18 to Astoria B RO Q18 to Q AD Astoria 18 W

37 AV

E M Queens Plaza R

G Court Sq

HUMBOLDT ST

Bowery

J

Ca St Canal

O PARK R

la Cortlandt St R W nd Rector St R

BAT

28

Canal St

BM

Court Sq 23 St

AH

WTC E

F

Spring St

NT ST KEN

24

E M

GR

Bklyn Br

EAST VILLAGE

43

66

Q

New C tow 62 reek n

LORIM

R W

ST

32

East River Ferry

TOMPKINS SQUARE PARK

2 Av

6

India St / Greenpoint

Northern Blvd

THO N 60 SO CK SUNNYSIDE MSO N JA AV AV YARD

7

V NA

2 3 City H Hall

FINANCIAL AL CENTER WTC SITE. R 9/11 MEMORIAL

E4

E UE KL O O BR FREEMAN ST

Q

ST BIN DOB

Park Place

ST

MANHATTAN

BOX ST YN

M R

Queensboro

N W Plaza

Q

39

32

TTA NHA

VE SE Y WORLD ST

A

C

L

NS

LIRR LONG ISLAND CITY

Q

67

21 St G

7

MA

Chambers St

PETER COOPER VILLAGE

East River Ferry

32

lvd Blvd Ve Vernon J ckson Av Jackson

BLVD

ST

N

17

WATERSIDE PLAZA

1 Av

B D Broadway Lafayette St F M

N

McGUINNESS

L NA

CA

2 3 RE

X

Canal St

1

6 X

27

ST

R W

1

ST

R W

Canal St

Franklin St

28

ST

STUYVESANT TOWN

Astor Pl

47 A V

HUNTER HUNTERS POINT

Hunters Point South / Long Island City

6 3 Av 14 St Union Sq

6

X

27

cker St Bleecker

Prince St

23

E1 4S T L

5

R W

X

HO US TO N

4

8 St NYU

WASHINGTON SQUARE PARK

E

X

E

A C E

TRIBECA

E8

B D F M

SOHO

X

R W

7

N TU S M NN ID EL TO W

E 34 St / Midtown East River Ferry

6 23 St

N Q

W 4 St

Spring St

BR OO M

28

1 Canal St

W AR

W

C E X

W

E2 8S T

IVE

17

27

14 StUnion Sq L

EE

6

46 A V

7

7

Court Sq

7

100

Q

69

44 D R

QU

R FDR D

1

UNION SQUARE PARK

33 St

X

23 St

L

34 ST

17

28 St

R W

28

14 St

F M

8S T A C E

X

27 X

6 Av

ST

X

1

GREENWICH VILLAGE Houston St

23

18 St

L 8 Av

AV TH 14 St 1 2 GH 3

CHRISTOPHER ST Christopher St Sheridan Sq 1

F M 23 St

Q

103

7

7

Q

5

E

6

LE XIN GT ON

CHELSEA

EI

Ch Chambers St

28 St

1

HIGH LINE W 1 4S ELEVATED T PARK 14 St A C E

NEW JERSEY

R W

23 St

BM

5A V

23 St

3A V

WEST ST

C E

J M Flushing Av

HING FLUS

AV