Case study - FRIMO - Robot System Products

Som leverantör av produktionsverktyg och lösningar för termoformning, laminering och falsning av plastkomponenter är de marknadsledande. I deras.
2MB Sizes 0 Downloads 91 Views
Case study - FRIMO Limning med precision

När det tyska företaget FRIMO skulle etablera en anläggning för limning av inredningsdetaljer till bilbranschen var möjligheten att fullt utnyttja robotens rörlighet avgörande. Lika betydelsefull var förmågan att automatiskt byta verktyg med precision och bibehållen funktion. Valet föll på svivelväxlare från Robot System Products.

för termoformning, laminering och falsning av plastkomponenter är de marknadsledande. I deras tillämpningar är kraven på robotens flexibilitet och fria rörlighet utslagsgivande, det gäller framförallt limning där en jämn och exakt fördelning är avgörande för kvaliteten. Med full precision ska limverktyget följa inredningsdetaljernas konturer utan att kablar och slangar utgör hinder. Att detaljer för vänster- och högerhängda bildörrar kan monteras med samma utrustning är en fördel.

I den idylliska sydtyska regionen Berchtesgadener Land hittar vi FRIMO – ett företag specialiserat

För full åtkomlighet behövs 6-axliga robotar som

på produktionsteknik för plastindustrin. Som

kan utföra sina uppgifter utan inskränkningar. Den

leverantör av produktionsverktyg och lösningar

höga komplexiteten kräver att också axel 6

detta erbjuder RSP svivelväxlare för hanteringsvikter mellan 5 och 350 kg. Simon Pöllner, ansvarig för utformning av produktionsanläggningar på FRIMO, är nöjd med lösningen. Med RSPs teknik undviks komplicerade metoder för hantering av fritt hängande kablar och slangar och extra utrymme behöver inte reserveras. Programmeringen underlättas och slangpaketens livslängd ökar markant. En extra fördel, påpekar han, är svivelväxlarnas kompakta utformning och utnyttjas till fullo utan begränsningar av slang-

att tyngdpunkten hamnar nära robotens vridskiva.

paket. Automatiska verktygsbyten, med bibehållen funktion och precision, är nödvändiga ur effektivitetssynpunkt. Det är här fördelarna med RSPs kombinerade teknologi för fri rotation och verktygsväxling kommer till sin rätt. Med RSPs svivelväxlare överförs tryckluft och elektriska signaler till robotens verktyg utan att rörelseförmågan påverkas. Slangpaketet ligger tätt mot robotens arm även vid komplicerade manövrar. Inte bara analoga signaler kan överföras med bibehållen kvalitet utan även digital buss-

STC20-4E Svivelväxlare med verktygsfäste

kommunikation. Den patenterade låsmekanismen TrueConnect™ garanterar precision och tillförlitlighet. När FRIMO etablerade en anläggning för en italiensk tillverkare av dörrdetaljer valdes svivelväxlaren STC20-4E. Med den tillåts axel 6 rotera fritt utan att hindras av utanpåliggande slangar och kablar. Internt överförs 4 pneumatiska kanaler och 8 elektriska signaler. Den är konstruerad för en belastning av 20 kg vid kontinuerlig drift. Utöver

Robot System Products is a global leader in high-performance industrial robot peripheral products. Our expertise is to provide tested and field proven robotic system solutions that improve robot flexibility, utilization and uptime. Visit us at www.rsp.eu.com

Fakta: FRIMO FRIMO är en globalt ledande leverantör och partner inom bearbetning av plast. FRIMO erbjuder såväl kompletta produktionslinjer som kundanpassade verktyg och maskiner inom områden som polyuretanbearbetning, termoformning, sammanfogning och mekanisk plastbearbetning. Produktportföljen inkluderar lösningar för massbearbetning av kompositmaterial och fiberförstärkta plastprodukter.