Cases of H7N9 Influenza in China by Week of Onset (6/11/13) - cidrap

Jun 11, 2013 - *4 cases from Jiangsu, 4 cases from Shanghai, 1 case from Beijing, 1 case. From Jiangxi and 1 case from Henan are missing date of onset.
348KB Sizes 0 Downloads 11 Views
Cases of H7N9 Influenza in China by Week of Onset (6/11/13)*

Number of Cases

39 38 37 36 35 34 33

*133 total cases/39 deaths; date of onset missing for 10 cases

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Cases Deceased Cases Alive

Note: total cases includes an asymptomatically infected child in Beijing

2 1 18 25 4 11 18 25 1

Feb

Mar

8 15 22 29 6 13 20

Apr

Week of Onset

May

Source: Provincial CDC (China), National China CDC, WHO, and news reports

Cases of H7N9 Influenza in China by Day of Onset (6/10/13)* *133 total cases/39 deaths; date of onset missing for 10 cases

Number of Cases

Cases Deceased Cases Alive

11 9 7 5 3 1 15

17

19

21

Feb

23

25

27

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31 1

3

5

Mar

9

11

13

15

Apr

Date of Onset

Source: Provincial CDC (China), National China CDC, WHO, and news reports

7

17

19

21

23

25

27

29

1

3

5

7

May

9

11

13

Cases of H7N9 Influenza in China by Age‐Group (6/10/13)* 35 30

Cases Deceased Cases Alive

Number of Cases

25 20 15 10 5 0 0‐9

10‐19

*Total cases = 133

20‐29

30‐39

40‐49 50‐59 Age‐Group

60‐69

Note: ages of 2 cases are unknown and  identify of 14 deaths also unknown

70‐79

80‐89

90‐99

Cases of H7N9 and H5N1 Influenza in China  by Age‐Group (6/10/13)* 35 H7N9 Cases

H5N1 Cases

30

Number of Cases

25 20 15 10 5 0 0‐9

10‐19

*Total cases = 133

20‐29

30‐39

40‐49 50‐59 Age‐Group

60‐69

Note: ages of 2 cases are unknown

70‐79

80‐89

90‐99

Cases of H7N9 and H5N1 Influenza in China (Same Provinces)  by Age‐Group (6/10/13)* 35 H7N9 Cases

30

H5N1 Cases Number of Cases

25 20 15 10 5 0 0‐9

10‐19

*Total cases = 133

20‐29

30‐39

40‐49 50‐59 Age‐Group

60‐69

Note: ages of 2 cases are unknown

70‐79

80‐89

90‐99

Number of Cases by Week

Cases of H7N9 Influenza in China by Province/City (6/10/13)*

*4 cases from Jiangsu, 4  cases from Shanghai, 1  case from Beijing, 1 case  From Jiangxi and 1 case  from Henan are missing  date of  onset. Case  hospitalized in Taiwan  is not shown. Total cases = 133

24 20 16 12 8 4 0

Jiangsu Province excluding Shanghai

24 20 16 12 8 4 0

Shanghai City

24 20 16 12 8 4 0

Anhui/Beijing/Henan/Fujian/Shandong/Jiangxi/Hunan

24 20 16 12 8 4 0

Zhejiang

Feb 18

Feb Mar 4 Mar Mar Mar Apr 1 Apr 8 Apr 25 11 18 25 15

Apr 22

Apr May 6 May May 29 13 20

Cases of H7N9 and H5N1 Influenza in China  by Month of Onset (6/10/13) 100 90 H7N9

Number of Cases

80

H5N1 (2003‐13)

70

H5N1 (HK 1997)

60 50 40 30 20 10 0 Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun Jul Aug Month of Onset

Sep

Oct

Nov

Dec

Location of H7N9 Influenza in China (6/10/13)* *133 total cases/39 deaths

Province/ City

Russia

HEILONGJIANG

Mongolia JILIN

Number of Cases

Anhui

4

Beijing

3

Fujian

5

Henan

4

Hunan

2

Jiangsuα

27

Jiangxi

6

Shandong

2

Shanghai

34

Zhejiang

46

INNER MONGOLIA LIAONING

XINJIANG

BEIJING

North Korea

TIANJIN HEBEI

Pakistan

South Korea

NINGXIA SHANXI

SHANDONG

QINGHAI GANSU

JIANGSU SHAANXI

XIZANG

HENAN

HUBEI SICHUAN

Nepal

ZHEJIANG

CHONGQING HUNAN

Bhutan

SHANGHAI

ANHUI

JIANGXI FUJIAN

GUIZHOU India Bangladesh

Taiwan YUNNAN

GUANGDONG

GUANGXI

α- includes a case hospitalized in Taiwan

Vietnam

Burma Laos

HAINAN Philippines

Thailand 0 0

500 Kilometers 500 Miles