De Stemming van 1 april 2018.xlsx - No Ties

Apr 1, 2018 - Blijkbaar hoeft het feit dat men meer wil dat het kabinet de rit uitzit nog niet automatisch te betekenen dat men dan eerder een regeringspartij ...
307KB Sizes 0 Downloads 85 Views
De Stemming van 1 april 2018 Hoewel de ontwikkelingen van week tot week gering zijn, zien we wel een aantal interessante aspecten in de -ontwikkeling- van de kiezersvoorkeur. De score van deze week is gelijk aan die van vorige week. De ontwikkeling van de beantwoording van de vraag of men hoopt dat het kabinet de rit uitzit is heel interessant en daarom gaan we daar vandaag dieper in. Ook op de uitslag van het referendum over de WIV en wat er verder zou moeten gaan gebeuren. Peiling Zetelverdeling Versch met TK2017

zetels

TK2017

1-042018

VVD

33

24

-9

Forum voor Democratie

2

16

14

GroenLinks

14

16

2

CDA

19

15

-4

SP

14

14

D66

19

13

-6

PvdA

9

12

3

PVV

20

11

-9

Partij voor de Dieren

5

8

3

50PLUS

4

7

3

ChristenUnie

5

6

1

DENK

3

5

2

SGP

3

3

Totaal

150

150

VVD+CDA+D66+ChristenUnie

76

58

-18

Bij de start van het kabinet wilde 50% dat het kabinet de rit zou gaan uitzitten. Vrij snel daarna daalde dat percentage. Rond Kerstmist 2017 was dit percentage gedaald naar 39%. Inmiddels is die score duidelijk verander en weer 10% gestegen naar bijna de aanvangsscore. Interessant is daarbij dat die score onder kiezers van GroenLinks, PvdA, PvdD en SP, inmiddels hoger is dan bij de start van het kabinet. Onder de kiezers van de regeringspartijen hoopt een grote meerderheid dat het kabinet de rit uitzit. Onder VVD-kiezers is dat percentage zelfs 90%.

'- zie volgende pagina

© 2018 www.peil.nl / Maurice de Hond

Wil dat het kabinet de rit uitzit Allen

Stemde bij TK2017 VVD

CDA

D66

GrLnks

PvdA

PvdD

SP

FvD

PVV 50PLUS

Bij start

50%

93%

88%

77%

27%

31%

23%

4%

27%

9%

24%

op 24-12

39%

73%

65%

61%

18%

20%

24%

5%

6%

4%

12%

op 1-4-2018

49%

90%

73%

72%

33%

37%

30%

10%

28%

6%

11%

Verschuiving afgelopen 3 maanden

10%

17%

8%

11%

15%

17%

6%

5%

22%

2%

-1%

De grote vraag is eigenlijk, als blijkbaar zoveel kiezers van de regeringspartijen willen dat het kabinet de rit uitzit, dat dan toch de regeringspartijen 16 zetels verliezen t.o.v. de Tweede Kamerverkiezingen? Om daar meer duidelijkheid in te krijgen is de onderstaande tabel gemaakt. Daarin staat aangegeven welk deel van de de kiezers van een partij aangeven nu nog steeds die partij te willen stemmen. En dan uitgesplitst naar degenen die willen dat het kabinet de rit uitzit en degenen die niet willen dat het kabinet de rit uitzit van dit moment. Uit die tabel valt af te leiden dat zelfs als kiezers van regeringspartijen willen dat het kabinet de rit uitzit, toch 20 a 25% niet meer dezelfde keuze maakt als bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Die k