De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland - Unicef

op de website 'Ouders Online' dat de begeleiding van kinderen bij een ...... pers, wordt er regelmatig op individuele basis (bijvoorbeeld via de helpdesk van.
6MB Sizes 1 Downloads 118 Views
Ontheemd De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland Werkgroep Kind in azc

Ontheemd De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland Werkgroep Kind in azc

Januari 2013 UNICEF Nederland Defence for Children VluchtelingenWerk Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland Kerk in Actie

Inhoud

Voorwoord Samenvatting Probleemschets Het aantal verhuizingen Persoonlijke en maatschappelijke schade Impact op het onderwijs Het Kinderrechtenverdrag Maatregelen tot nu toe Aanbevelingen

5 7 9 15 19 26 29 33 36

Bronnen

38

Voorwoord

Bijna iedereen heeft wel eens een verhuizing meegemaakt. Het is wat in de sociaalwetenschappelijke literatuur een ‘life-event’ heet, een ingrijpende levensgebeurtenis. Wij volwassenen kiezen doorgaans zelf voor zo’n verplaatsing van ons hele hebben en houden. Soms minder vrijwillig, bijvoorbeeld door een scheiding, maar vaak ook positief: we willen fijner wonen of dichter bij ons werk. Ik zag op de website ‘Ouders Online’ dat de begeleiding van kinderen bij een verhuizing behoorlijke opvoedingskwaliteiten van de ouders vraagt. En op een soortgelijke site zag ik: ‘Stel de verhuizing zelf positief aan uw kind voor. De kans is dan erg groot dat uw kind dit positieve gevoel overneemt’. Het is voor alle kinderen moeilijk om hun vertrouwde omgeving te verlaten, afscheid te moeten nemen van vriendjes en op een nieuwe school te moeten starten. Dat vereist een zorgvuldige voorbereiding en aandacht. Gelukkig krijgt een Nederlands kind gemiddeld maar één keer per tien jaar met een verhuizing te maken. Asielzoekerskinderen die in Nederland arriveren, hebben vrijwel altijd een zeer traumatische verhuizing achter de rug. Als kind je land moeten verlaten omdat het daar niet meer veilig is, is een verschrikkelijke ervaring. Vaak komt de vlucht voor kinderen ook nog onverwacht, of omdat er sprake is van onmiddellijk gevaar of omdat de ouders, vaak om reden van veiligheid, hun kinderen niet ruim voor vertrek over het plan om te vluchten hebben verteld. De kinderen moeten, zonder passende voorbereiding, afscheid nemen van familie, vrienden, de school en sportof andere activiteiten waar ze aan deelnamen. Ze beginnen aan een lange gevaarlijke reis en weten niet waar ze uiteindelijk terecht zullen komen. Tegen deze achtergrond is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat deze kinderen, aangekomen in het veilige Nederland, gedwongen worden regelmatig (gemiddeld één keer per jaar) te verhuizen. Bij die verhuizingen zijn de ouders meestal niet in staat om de tips van ‘Ouders Online’ op te volgen. Er valt niets te kiezen, nauwelijks iets voor te bereiden. De kinderen moeten steeds maar weer afscheid nemen van pas gevormde vriendenclubjes, een ervaring die hen zal doen aarzelen contacten aan te gaan of vriendschappen te sluiten op de nieuwe locatie. Immers, voor je het weet moet je weer verhuizen.

5

Deze repeterende verhuisbreuk is het gevolg van het Nederlandse opvangbeleid voor asielzoekers en hun kinderen. Elk stapje in de asielprocedure vereist kennelijk dat je weer naar een andere plaats moet verhuizen. Het is duidelijk dat in deze praktijk het belang van het kind niet een eerste overweging is zoals artikel 3 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind eist. De kinderen worden ook niet in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken en daar wordt dus ook geen gewicht aan toegekend. Dit is een flagrante schending van artikel 12 van genoemd Verdrag. Het vele verhuizen waaraan kinderen van asielzoekers worden onderworpen is ook in strijd met het recht van het kind op een volle en harmonieuze sociaal-emotionele ontwikkeling van haar of zijn persoonlijkheid. Stop het verhuizen van asielzoekerskinderen! Jaap Doek emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht en voormalig lid en voorzitter van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind

6

Samenvatting

Nederlandse kinderen verhuizen gemiddeld één keer in de tien jaar. Een a