Excellente Politiezorg Ned en Eng.book - Telenet Users

May 24, 2007 - verse bevolkingsgroepen, autoriteiten en andere dienstverlenende ...... structured police service, guarantee jointly the police key tasks within ...
7MB Sizes 275 Downloads 195 Views
Excellente Politiezorg Ned en Eng.book Page 1 Thursday, May 24, 2007 1:13 PM

Excellente Politiezorg Ned en Eng.book Page 2 Thursday, May 24, 2007 1:13 PM

Redactie: Willy BRUGGEMAN, Jean-Marie VAN BRANTEGHEM en Dirk VAN NUFFEL Redactiecoördinatie: Patricia SCHARFF Redationele bijdragen: Dirk DELARUE, Jacques PHILIPPAERTS, Paul SPAENS, Dirk VAN AERSCHOT, Roger VAN DE SOMPEL, Marc ADANS-DESTER, Marylou NIVARLET en Paul VANDENBERGHE Vertaling: Valerie BEDOYAN en Carine DESCHEEMAEKER Coverfoto: Lavinia WOUTERS (Federale politie – Algemene Directie Personeel – Interne Communicatie)

© Uitgeverij Politeia nv Ravensteingalerij 28 1000 Brussel Tel: 02/289.26.12 Fax: 02/287.26.19 [email protected] www.politeia.be Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. D /2007 / 8132 / 90

Excellente Politiezorg Ned en Eng.book Page 3 Thursday, May 24, 2007 1:13 PM

INHOUDSTAFEL NAAR EEN EXCELLENTE POLITIEZORG DEEL I. – Beleidsnota ............................................................................. 1. Visie op een 'excellente politiezorg' ................................................. 2. Bijdrage aan maatschappelijke veiligheid ........................................ 3. Een huis voor een ‘excellente politiezorg' ........................................ 4. Zowel federale als lokale politie ....................................................... 5. Geen revolutie maar evolutie .......................................................... 6. Via beleid op weg naar een nog betere politiezorg ......................... 7. Niemand aan de zijlijn ....................................................................

7 7 8 9 11 11 12 13

DEEL II. – Toelichting bij de basisbegrippen ......................................... Inleiding .................................................................................................. 1. Het basisbegrip ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’ ....................... 1.1 Regelgevende basis ................................................................. 1.2 Definitie en visie ...................................................................... 2. Het basisbegrip ‘informatiegestuurde politiezorg’ ........................... 2.1 Regelgevende basis ................................................................. 2.2 Definitie en visie ...................................................................... 2.3 De verbanden tussen IGPZ en GGPZ ....................................... 3. Het basisbegrip ‘optimale bedrijfsvoering’ ...................................... 3.1 Regelgevende basis ................................................................. 3.2 Definitie en visie ...................................................................... 3.3 De verbanden tussen OBV, GGPZ en IGPZ .............................. 3.4 De vijf organisatiegebieden ..................................................... 3.5 De vijf groepen van belanghebbenden .................................... 3.6 De vijf groeifasen .................................................................... 3.7 De PDCA-regelkring ................................................................ 4. Het basisbegrip ‘maatschappelijke veiligheid’ ................................. 4.1 Regelgevende basis ................................................................. 4.2 Definitie en visie ...................................................................... 4.3 De verbanden tussen MV, GGPZ, IGPZ en OBV ....................... 4.3.1 Het verband tussen MV en GGPZ ........................... 4.3.2 Het verband tussen MV en de andere basisbegrippen IGPZ en OBV .......................................................... 4.3.3 Legitimiteit doorheen alle basisbegrippen ............... 5. Samenvatting: een ‘excellente politiezorg’ ......................................

15 15 17 17 19 21 22 23 27 28 29