Experiment

Nov 10, 2012 - Experiment. Estonia. E1 page 1 of 7. 1. 2. D. Page 2. Experiment. Estonia. E1 page 2 of 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. λ. Page 3. Experiment. Estonia.
7MB Sizes 0 Downloads 186 Views
E1

Experiment EstoniaD1. 2.

page 1 of 7

E1

Experiment Estonia1.

λ

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

page 2 of 7

E1

Experiment Estonia

10. 11. 12. 13.

page 3 of 7

E1

Experiment Estoniapage 4 of 7

E1

Experiment Estonia

ξ

Y

δ

dn/dY Yi =

Z Z0

ξi Z0 Z0 +d+Z

d

X0 d

αdn ( dY )i =

δi Zdpage 5 of 7

E1

Experiment EstoniaZ Z0

Z Z0

C0

C0

C0t

Z d Z0 ξ i

δi

i Z d Z0

t ξi

δi Yi

Z d dn

( dY ) i Z d

t Z0 dn

( dY ) i dn

( dY )i maksimumile Tähistame selle Yi kui h. Määrake

Z0

vastav

Yi ,

page 6 of 7

Yi

t

mille leidsite küsimuses A3.

E1

Experiment Estoniadn

dC

dn

( dY )i = ( dC ) ( dY )i dC ( dY

)i ≈

Co 2√ πDt

e(h− Yi ) 2 4Dt

C0

C t

h

D

Yi

(dn/dY)

(dn/dC) (dn/dY)i Yi dn f ( dY )

dn f ( dY )

g (Y)

g (Y) f

g

D tD

C dn dY

page 7 of 7

E2

Experiment Estonia

page 1 of 11

E2

Experiment Estonia

x

y y0

z z

page 2 of 11

E2

Experiment EstoniaM χ χ Q

μA

page 3 of 11

E2

Experiment Estonia1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

page 4 of 11

E2

Experiment Estonia

10. 11.

12. 13. 14. 15.

1.

2. 3.

4.

R L gM 3

ρ d d d d T μ0 kB g

page 5 of 11

×

−6

× 2

−23

2

2

E2

Experiment Estonia

Mm M

R

=

M

m π R2 L

L

M M

x

B

x

x≤

BI (x) =

μ0 m 2π x P L

x

x

page 6 of 11

E2

Experiment Estonia

B0

B

x

≤x≤

x

p

M

1. 2. 3. 4. 5.

x

R

6.

x OFFSET x

7.

x

page 7 of 11

E2

Experiment Estonia

χ

y0

y0

F M (y 0 ) y0 μ = (1 + χ)μ0

χ

FM (y0 ) = −

μ 0 M 2 χ V r R4 2 a5

F M (y 0 ) Vr

μ

y

f ( a0 )

M a = R + g M /2 f (u)

f (u) =

a gM

4u(3−u2 )(1−u2 ) (1+u2 ) 5y0

χ

page 8 of 11

gM

E2

Experiment Estonia

χ

y0

χ z

UM = 12 kz z2 kz

z

kz