Galaxy of Trian: Wormholes

TRANSLATION: Mateusz Luzar. CREATIVEMAKER USA. 2120 Carey Ave Cheyenne. WY 82001, USA. CREATIVEMAKER EUROPE. Poland, ul. Lipowa 3/518.
384KB Sizes 0 Downloads 66 Views
Galaxy of Trian: Wormholes Galaxy of Trian: Wormholes is an expansion. It is not a separate game and requires the basic version of the game Galaxy of Trian. Thanks to the introduction of additional tiles with wormholes, this expansion makes the matches of the Galaxy of Trian more attractive. It can be used in any configuration with other expansions. Contents: - 4 wormhole tiles - game instruction Preparation: Tiles from this expansion should be shuffled with the tiles used in a given match. The number of added tiles depends on the number of players taking part in the match: 2 players – 2 wormhole tiles 3 players – 3 wormhole tiles 4 players – 4 wormhole tiles All 4 tiles can be used, regardless of the number of players. The appropriate number of tiles should be randomly removed from the overall pool and replaced with wormhole tiles. It should be remembered, that each player must complete the same number of turns.

Wormholes effect:

Wormholes function is analogical to the function of a teleport. Wormhole however has the greater range of effect. It affects all tiles surrounding the wormhole. Both, those tiles connected by the edge, and those connected only by the top of the tile. Wormhole enhanced range is only reinforced when place a tile. Tile lying on the table works just like a regular teleport. The full description of teleport function can be found in the rulebook of the basic version of Galaxy of Trian. CREDITS: AUTHORS OF EXPANSION: Grzegorz Kalarus, Sebastian Oliwa, Seweryn Piotrowski INSTRUCTION: Grzegorz Kalarus, Sebastian Oliwa GRAPHIC DESIGN: Andrzej Sykut COMPOSITION AND LAYOUTS: Seweryn Piotrowski TRANSLATION: Mateusz Luzar

www.galaxyoftrian.com

CREATIVEMAKER USA 2120 Carey Ave Cheyenne WY 82001, USA

CREATIVEMAKER EUROPE Poland, ul. Lipowa 3/518 30-702 Kraków

CREATIVEMAKER, The CREATIVEMAKER logo and Galaxy of Trian - the board game are all trademakerks or registered trademarks of CREATIVEMAKER LLC. and copyrights © CREATIVEMAKER LLC 2014. ALL RIGHTS RESERVED.

Galaxy of Trian: Tunele Podprzestrzenne Galaxy of Trian: Tunele Podprzestrzenne jest dodatkiem. Nie jest samodzielną grą i wymaga podstawowej wersji gry Galaxy of Trian. Dodatek ten uatrakcyjnia każdą rozgrywkę w Galaxy of Trian dzięki wprowadzeniu dodatkowych kafli z tunelami podprzestrzennymi. Dodatek ten może być stosowany w dowolnej konfiguracji z innymi dodatkami.

Zawartość:

- 4 kafle tunelu podprzestrzennego - instrukcja

Przygotowanie:

Należy wtasować kafle z niniejszego dodatku do puli kafli wykorzystywanych w danej rozgrywce. Liczba kafli dodanych do puli uzależniona jest od liczby graczy biorących udział w rozgrywce: 2 graczy - 2 kafle tuneli podprzestrzennych 3 graczy - 3 kafle tuneli podprzestrzennych 4 graczy - 4 kafle tuneli podprzestrzennych Można też używać wszystkich czterech kafli bez względu na liczbę graczy. Wtedy należy losowo usunąć odpowiednią liczbę kafli zastępując je kaflami tuneli podprzestrzennych. Należy pamiętać o tym, że każdy z graczy musi rozegrać taką samą liczbę tur.

Działanie tuneli podprzestrzennych:

Działanie tunelu podprzestrzennego jest analogiczne do działania teleportu. Tunel podprzestrzenny ma jednakże większy zasięg działania. Oddziałuje bowiem na kafle otaczające go z każdej strony. Zarówno te stykające się z nim bezpośrednio krawędzią jak i te stykające się wierzchołkiem. Jego wzmocniony zasięg oddziaływania występuje jedynie w momencie dokładania kafla na stół. Kafel tunelu podprzestrzennego leżący na stole działa tak samo jak zwykły teleport. Pełny opis działania teleportu znajduje się w instrukcji www.galaxyoftrian.com do podstawowej wersji Galaxy of Trian. AUTORZY DODATKU: Grzegorz Kalarus, Sebastian Oliwa, Seweryn Piotrowski INSTRUKCJA: Grzegorz Kalarus, Sebastian Oliwa GRAFIKI: Andrzej Sykut SKŁAD: Seweryn Piotrowski

CREATIVEMAKER USA 2120 Carey Ave Cheyenne WY 82001, USA

CREATIVEMAKER EUROPE Poland, ul. Lipowa 3