Generations - WordPress.com

Oct 28, 2017 - Poetry workshop “The Conditions For Music”. 15:00-16:00 Neuadd ... discussions and music. .... National Eisteddfod was held in Cardiff. He has ...
2MB Sizes 6 Downloads 296 Views
“Generations”: Gŵyl Lenyddol Words& Hydref 26-28 Archebwch Ar-lein Mae cyfres ddarlleniadau barddoniaeth Words&, mewn cydweithrediad â Athrofa y Celfyddydau a’r Dyniaethau A’r Gymdeithas Ysgrifennu Creadigol, yn cyflwyno i chi ŵyl sy’n dathlu ein coeden deulu lenyddol, yn cysylltu beirdd ac awduron sefydliedig a newydd, gyda darlleniadau,ffilmiau, gweithdai, trafodaethau a cherddoriaeth aml-ieithog. Mewn cydweithrediad a Chanolfan y Celfyddydau Aberystywth. https://wordsandwordspoetry.wordpress.com/ Gyda: Richard Beard, David Harsent, Zoë Skoulding, Katherine Stansfield, Tyler Keevil, David Towsey, Hywel Griffiths, Rhys Trimble, Eurig Salisbury, New Welsh Review.

Hydref 26 18:00-20:00

Ystafell Seddon, Hen Coleg

Old College Writing Workshop Celebration

19:00-19:30 19:45-22:00

Bar Theatr Theatr

Twmpath Dathliad Cymreig a Cheltaidd / Welsh and Celtic Celebration

Hydref 27 £8/6

Hydref 28 11:30-12:00

Theatr y Castell

Our Lady of Shadows Gweithdai Ysgrifennu 13:00-13:30 Neuadd Fawr Writing workshop for children “Build a Hero” 13:30-15:00 Neuadd Fawr Poetry workshop “The Conditions For Music” 15:00-16:00 Neuadd Fawr Fiction workshop “Using Research in Fiction Writing” Darlleniadau 14:00-15:00 Theatr Meic Agored / Open Mic 15:00-16:00 Theatr Shared Voices – a joint reading by Word Distillery and Sound Studio Poets Rhaglen Nos 17:00-19:15 Theatr Rising Stars £8/6 19:15-20:00 Siop Lyfrau Book signing and wine reception 20:15-22:00 Theatr Innovations £8/6 Er budd eglurder, ein polisi yw dangos teitlau a disgrifiadau sesiynau yn yr iaith sy'n gyfrwng y sesiynau (gw. Cymal 5.1 (7) yn y Cynllun Iaith Gymraeg).

Hydref 26 October / 1

Generations: A Words& Literary Festival 26-28 October Book Online The Words& poetry reading series, in collaboration with the Institute of Arts and Humanities and the English and Creative Writing Society, brings you a festival celebrating our literary family tree, linking emerging and established poets and authors with multilingual readings, films, workshops, discussions and music. In association with the Aberystwyth Arts Centre. https://wordsandwordspoetry.wordpress.com/ Featuring: Richard Beard, David Harsent, Zoë Skoulding, Katherine Stansfield, Tyler Keevil, David Towsey, Hywel Griffiths, Rhys Trimble, Eurig Salisbury, New Welsh Review.

26 October 18:00-20:00

Seddon Room, Old College

Old College Writing Workshop Celebration

27 October 19:00-19:30 19:45-22:00

Theatre Bar Theatre

Welsh Folk Dancing Dathliad Cymreig a Cheltaidd / Welsh and Celtic Celebration

£8/6

28 October 11:30-12:00

Castle Theatre

Our Lady of Shadows Writing Workshops 13:00-13:30 Great Hall Writing workshop for children “Build a Hero” 13:30-15:00 Great Hall Poetry workshop “The Conditions For Music” 15:00-16:00 Great Hall Fiction workshop “Using Research in Fiction Writing” Readings 14:00-15:00 Theatre Meic Agored / Open Mic 15:00-16:00 Theatre Shared Voices – a joint reading by Word Distillery and Sound Studio Poets Evening Programme 17:00-19:15 Theatre Rising Stars £8/6 19:15-20:00 Bookshop Book signing and wine reception 20:15-22:00 Theatre Innovations £8/6 In the interest of clarity, our policy is to show the titles and descriptions of sessions in the language of delivery of those sessions (see clause 5.1 (7) in the Welsh language scheme).

Hydref 26 October / 2

Hydref 26 October Old College Writing Workshop Celebration (am ddim / free of charge) 18:00-20:00 Ystafell Seddon, Hen Coleg / Seddon Room, Old College

Come along to a literary celebration featuring tutors and participants in a very special series of creative writing workshops. Starting in December 2016 with support from the Aber Fund, the English and Creative Writing Department at Aberystwyth University has been offering a series of two creative writing wo