Getting the balance right: gender equality in ... - unesdoc - Unesco

axborot va tahlil yo'nalishida faoliyati yetarli qadrlanmayotir, kasb-u kori orqali muayyan marralarga yetish imkoniyati ham bir xil emas. Hatto ular manfaatlarini.Missing:
1MB Sizes 0 Downloads 468 Views
ISBN 978-9943-4447-5-1 Tashkent, 2016 Original: Uzbek

YUNESKONING O‘ZBEKISTONDAGI VAKOLATXONASI

YA.MAMATOVA, S.SULAYMANOVA

OLTIN O‘RTALIK SARI: O‘zbekiston ommaviy axborot vositalarida gender munosabatlari O‘quv qo‘llanma

Toshkent-2015 ISBN 978-9943-4447-5-1

Ya.Mamatova, S.Sulaymanova, tuzuvchilar. Oltin o‘rtalik sari: O‘zbekiston OAVda gender munosabatlari. O‘quv qo‘llanma.- T. Taqrizchilar: O‘zbekistonda tub islohotlarni amalga oshirish, fuqarolik jamiyati, kuchli huquqiy davlat barpo etish jarayonida inson huquqlari va manfatlarini himoya qilish, erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta’minlash masalasi kun tartibidagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston OAV faoliyatida gender munosabatlari mazmuni, tahririyatlardagi mavjud gender vaziyati, ayol-jurnalistlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, matbuot, televideniye, radio hamda Internet-jurnalistika materiallarida gender ziddiyatlar va stereotiplar, respublikamiz xotin-qizlar nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyati tahliliga bag‘ishlangan. Mamlakatimiz OAVning bu boradagi faoliyatiga xorijiy OAV tajribasiga tayangan holda baho berilgan. Qo‘llanma amaliyotchi-jurnalistlar, OO‘YU jurnalistika fakultetlari magistratura va bakalavriyat talabalari, OAV va ommaviy kommunikatsiya sohasi tadqiqotchilari, jurnalist kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimi tinglovchilari uchun mo‘ljallangan. O‘quv qo‘llanma O‘zR OO‘MTVning Muvofiqlashtiruvchi kengashida muhokama qilingan va nashrga tavsiya etilgan (2015-yil “___”_________ dagi ......... -sonli bayonnomasi). Birlashgan Millatlar Tashkilotining fan, ta’lim va madaniyat ishlari bo‘yicha tashkiloti tomonidan …..-yilda nashr etildi. 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP,France va YUNESKOning O‘zbekistondagi vakolatxonasi. O‘zbekiston,100037, Toshkent sh.,Ergashev ko‘chasi,9. Mazkur nashr Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) litsenziyasi ostida erkin (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) foydalanish uchun mavjud. Ushbu nashrdan foydalanuvchilar YUNESKO kutubxonasidan erkin foydalanish qoidalariga rioya qilishlari shart (www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-rus). Ushbu nashr YUNESKO tomonidan 2009-yilda chop etilgan “Oltin oraliqni ko‘zlab: jurnalistikada gender tengligi” o‘quv qo‘llanmasi”ning lokallashtirilgan ko‘rinishi. Mazkur nashrda keltirilgan nomlar va berilgan ma‘lumotlar, biror bir mamlakatning huquqiy maqomi, hududi, chegaralari, shahar va tumanlari yoki ularning tegishli boshqaruv organlariga nisbatan fikr-mulohazalar YUNESKOning nuqtai nazarini ifoda etmaydi.

Ifoda etilgan fikr va qarashlarga tuzuvchilar mas’uldir. Ularning nuqtai nazari YUNESKOning rasmiy pozitsiyasiga to‘g‘ri kelmasligi mumkin hamda Tashkilotga hech qanday majburiyat yuklamaydi. Mazkur nashr YUNESKOning O‘zbekistondagi vakolatxonasining “O‘zbekistonda ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash” dasturi doirasida Estoniya Respublikasi va Shveytsariyaning O‘zbekistondagi elchixonalari moliyaviy ko‘magida chop etildi. ISBN 978-9943-4447-5-1 © Издательство «Extremum-press», 2016 г. © Я. Маматова, С. Сулайманова, 2016 г. © UNESCO 2016

MUNDARIJA bet

SO‘ZBOSHI ………………………………………………………………… MUQADDIMA......................................................................................................

MUNDARIJA bet

SO‘ZBOSHI ………………………………………………………………… MUQADDIMA...................................................................................................... KIRISH ............................................................................................... . . . . . . . . 1-bob. Ayollar ommaviy axborot vositalari va ayol jurnalistlar: xorijiy va milliy tajriba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2-bob.O‘zbekiston ommaviy axborot vositalarida gender stereotiplari..........................................................................