Sl No Appln No post_applied CANDIDATE NAME DOB Sel_flag 1 ...

Jun 2, 1993 - ARTISAN. NARAYANA J. 06-02-1990. GM_R_AME. 14. 600219. ARTISAN. MANJUNATHA B. 08-03-1992. 2A_R_AME. 15. 600269. ARTISAN.
39KB Sizes 0 Downloads 105 Views
Sl No Appln No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

600021 600042 600049 600074 600095 600108 600116 600121 600123 600154 600173 600195 600216 600219 600269 600291 600378 600390 600412 600441 600475 600504 600577 600616 600740 600808 600829 600857 600975 601020 601059 601065 601066 601068 601132 601174 601195 601212 601299 601312 601356 601370 601379 601465 601485 601488 601544 601581

ARTISAN PROVISIONAL LIST FOR DOCUMENTS VERIFICATION (1:5) post_applied CANDIDATE NAME DOB ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN

RAMESH MALLANNA HARAWAL KARTHIK L SUNILKUMAR A S ANANDAKUMAR K S SANDEEP C HADDANAVAR VINOD KUMAR C RAMESH S RANJITHKUMAR K P SANTHOSH KUMAR S NAGABHUSHAN B Y DILEEP KUMAR M N DILEEPA K NARAYANA J MANJUNATHA B SIDDARAJU R SRINIVASA A S RAJU J N SUNIL KUMAR H S PRADEEPA L SOMASHEKHAR MALALLI SANDEEP KUMAR M N KULDEEP M ANANDA K N MANJUNATH Y RATNAGIRI MAHANANDI B HOLABASAPPA HOLI MADHUCHANDRAN E M SIDDAPPA KUMBAR MAHENDRAPRASAD C M KIRAN S BHARATH S RAVIKUMAR N R RUDRAPPA SHARANAPPA USALAKOPPA ASHARANI T S HARISHA G HEENAKAUSAR BALABATTI MALLIKARJUN ALAGUNDI VIDYASAGAR M VENKATARAVANA N LOHITH M NAGARAJU A SUNIL C RAVI KILLI SEETHARAMU J B PREETHAM K S RAJANAYAKA S A PRAVEENA IMRAN BAIG M S

02-06-1993 05-07-1994 15-06-1992 01-05-1993 24-06-1992 04-02-1988 21-05-1993 21-03-1993 02-01-1998 20-07-1993 14-05-1994 17-02-1994 06-02-1990 08-03-1992 03-03-1991 19-02-1992 13-03-1994 28-03-1989 22-11-1995 05-06-1994 18-06-1995 27-08-1994 18-07-1994 11-04-1994 02-10-1991 20-07-1993 30-07-1990 04-06-1994 04-05-1995 25-04-1992 21-07-1994 15-05-1990 06-07-1992 07-05-1996 18-06-1988 29-07-1995 20-05-1992 13-05-1994 04-05-1989 27-05-1995 09-06-1989 01-03-1995 05-07-1995 19-01-1991 04-12-1992 15-06-1990 31-01-1993 15-06-1990

Sel_flag GM_R_ABB GM_R_AME SC_K_AME GM_G_AME 2A_G_AME GM_R_AME GM_G_AME GM_G_AME 2A_G_AME GM_R_ABB GM_PD_AME GM_R_AME GM_R_AME 2A_R_AME SC_R_AME 2A_R_AME GM_G_AME GM_R_AME G1_R_AME GM_K_AME GM_PD_AME SC_G_AME 2A_R_AME GM_K_AME 2A_G_ABB GM_R_AME GM_G_AME 2A_R_AME SC_G_ABB GM_G_AME 2A_G_AME GM_R_AME 2A_K_AME GM_W_AME SC_G_ABB GM_W_AME 2A_K_AME SC_G_ABB GM_R_AME SC_G_AME GM_G_AME GM_PD_AME GM_G_AME GM_R_AME GM_R_AME ST_G_AME GM_R_AME 2B_R_AME

Sl No Appln No 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

601663 601693 601716 601743 601797 601839 601918 601963 601981 601988 601993 602123 602149 602206 602218 602290 602335 602378 602387 602389 602407 602455 602490 602516 602521 602535 602595 602599 602612 602688 602710 602719 602738 602821 602846 602962 603047 603059 603171 603178 603225 603226 603287 603298 603300 603312 603391 603392 603485

post_applied ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN ARTISAN

CANDIDATE NAME MAHESHA C GURUGONDAPPA TALIKOTI ROHITH N A VINAY A PRASHANTHA YALLAPPA TELAGI SHANKAR DUGGI GIRISH MOHAN A SOWMYA N KRISHNA MADAR MANJUNATH PARAPPA KEMPANNAVAR PRITHVIRAJ MS SUNIL R B SHIVARAJU H V YUVARAJA A MAHADEVA PRASAD H K SHIDRAMESH CHULAKIMATH NAVEENA KUMARA T H MAMATHA K C MARUTHI I L KANTHARAJA C LIKITH H TYAGARAJA N RANJITHA M G KUMARAN M CHANDRA SHEKAR C ANILKUMAR V SURESH GURIKAR SHAZADKHAN N YOGESHA S JANA