Tölfræði um íslenska fjarskiptamarkaðinn - Póst og fjarskiptastofnun

Virk símakort á farsímaneti / Active phone cards on mobile networks . ..... 0. 20.000. 40.000. 60.000. 80.000. 100.000. 120.000. 140.000. 160.000. 1. H 2011. 1. H 2012. 1. H 2013. 1. H 2014. 1. H 2015. 1. H 2016. PSTN. ISDN (2B). ISDN (30B). VoIP. Netsími / IP-phone ...... heimili eða byggingu. / *Fiber to home or building.
966KB Sizes 0 Downloads 12 Views
Tölfræði um íslenska fjarskiptamarkaðinn Fyrri helmingur ársins 2016

Statistics on the Icelandic Telecommunications Market The first half of 2016

Nóvember 2016

Efnisyfirlit - Table of Contents

Inngangur ................................................................................................................................................................ 4 Introduction ............................................................................................................................................................ 4 Helstu stærðir – Main indicators............................................................................................................................. 5 Fastanet – Fixed network ........................................................................................................................................ 6 Helstu stærðir á fastaneti / Main indicators in the fixed network ...................................................................... 6 Áskrifendur með fastlínusíma / Subscribers with fixed network phone ............................................................. 7 PSTN notendalínur / PSTN subscription lines...................................................................................................... 8 ISDN (2B) línur / ISDN (2B) lines .......................................................................................................................... 9 Heildarfjöldi mínútna á fastaneti / Traffic in the fixed network ....................................................................... 10 Fjöldi mínútna eftir fyrirtækjum / Traffic by companies ................................................................................... 11 Símtöl til fastaneta / Calls to fixed networks .................................................................................................... 12 Símtöl til útlanda / Outgoing international calls ............................................................................................... 13 Símtöl til farsímaneta / Calls to mobile networks ............................................................................................. 14 Farsímanet – Mobile network ............................................................................................................................... 15 Helstu stærðir á farsímaneti / Main indicators in mobile networks ................................................................. 15 Heildarfjöldi áskrifta / Total subscriptions ........................................................................................................ 16 Heildarfjöldi áskrifta með talþjónustu / Mobile voice only subscriptions ........................................................ 17 Fastar áskriftir / Fixed subscriptions ................................................................................................................. 18 Fyrirframgreidd símakort / Pre-paid phone cards ............................................................................................ 19 Virk símakort á farsímaneti / Active phone cards on mobile networks ............................................................ 20 Fjöldi mínútna úr farsímum / Minutes from mobile phones ............................................................................ 21 Heildarfjöldi mínútna úr farsímum / Minutes from mobile phones ................................................................. 22 Fjöldi mínútna úr farsímum til fastaneta / Minutes to fixed networks ............................................................. 23 Fjöldi mínútna úr farsímum í farsíma / Minutes from mobile to mobile .......................................................... 24 Fjöldi mínútna úr farsímum til útlanda / Outgoing international calls ............................................................. 25 Fjöldi SMS og MMS / Number of SMS and MMS .............................................................................................. 26 Fjöldi áskrifta fyrir netið í símann / Voice and data subscriptions .................................................................... 27 Netþjónusta á farsímaneti / Data only subscriptions........................................................................................ 28 Gagnamagn á farsímaneti / Data traffic over mobile networks........................................................................ 29 Gagnamagn, netið í símann / Data traffic, voice and data ................................................................................ 30 Gagnamagn, eingöngu gagnaáskrift / Data traffic, only data subscriptions ..................................................... 31 Internetið – Internet ............................................................................................................................................. 32 Fjöldi internettenginga / Internet subscriptions ............................................................................................... 32 Internettengingar eftir fyrirtækjum / Internet connections by companies ...................................................... 33 Bls. | 2 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fjöldi xDSL internettenginga / xDSL subscriptions ............................................................................................ 34 Fjöldi ljósleiðara internettenginga / Fiber connections .................................................................................... 35 Fjöldi xDSL og ljósleiðara internettenginga / xDSL and fiber connections ........................................................ 36 Fjöldi tenginga eftir niðurhalshraða / Internet download speeds .................................................................... 37 Fjöldi tenginga eftir upphalshraða / Internet by upload speeds ....................................................................... 38 Heildarfjöldi áskrifenda með IPTV / IPTV subscriptions .................................................................................... 39 Velta og fjárfesting – Revenue and Investment .................................................................................................... 40 Heildartekjur eftir fjarskiptastarfsemi / Income from telecommunication ...................................................... 40 Fjárfestingar eftir fjarskiptastarfsemi / Investment in telecommunication ...................................................... 41 Skráð fyrirtæki – Registered Operators ................................................................................................................ 42

Bls. | 3 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Inngangur Póst- og fjarskiptastofnun hefur um árabil gefið út skýrslur með tölfræðilegum upplýsingum um fjarskiptamarkaðinn á Íslandi. Hafa skýrslurnar verið unnar með sambærilegum hætti frá árinu 2006 upp úr upplýsingum frá fjarskiptafyrirtækjum. Frá árinu 2009 hafa þær verið gefnar út tvisvar á ári. Skýrslur fyrir fyrri helming hvers árs eru birtar á 4. ársfjórðungi og skýrslur fyrir heil ár eru birtar á fyrri hluta 2. ársfjórðungs. Sú skýrsla sem hér birtist tekur til fyrri helminga áranna 2014-2016. Er henni skipt upp í kafla þar sem fyrst er horft á fastanetið, síðan farsímanetið, internetið og að síðustu veltu og fjárfestingu á fjarskiptamarkaði. Á vef Póst- og fjarskiptastofnunar má nálgast allar tölfræðiskýrslur stofnunarinnar ásamt töflum og myndum í Excel skjölum.

Á vefnum er einnig að finna mælaborð

fjarskiptamarkaðarins. Þar er hægt að nálgast og vinna með valin gögn úr skýrslum Póstog fjarskiptastofnunar á aðgengilegan og myndrænan hátt.

Introduction The Post and Telecom Administration (PTA) has published a statistics report on the telecommunications market in Iceland since 2006 and twice a year since 2009. The reports are based on statistical information gathered by the Administration from registered telecommunications undertakings in the country. The reports for the first half of the year are published in the last quarter of the year and the reports on the whole year in the beginning of the second quarter. This report shows statistics for the first half of the last three years from 2014 through 2016, and is divided into sections dedicated to fixed-line networks, mobile networks, Internet, and turnover and investments in the electronic communications market. All PTA´s statistics reports can be accessed on our website as well as the background data in Excel files. The website also provides a Dashboard on the telecommunications market where selected data from the statistics reports is put forward in an interactive and visual way, so that different elements can now be easily accessed and used.

Bls. | 4 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Helstu stærðir – Main indicators

Helstu stærðir

1.hl. 2015

1.hl. 2016

Main indicators

Breyting % Change %

Fastlínusími / Fixed network phone

141.650

134.382

-5,1%

31.275

50.202

60,5%

Fjöldi mín. úr fastlínusíma / Traffic in the fixed network, (1.000)

198.484

177.363

-10,6%

Heildarfjöldi farsímaáskrifta / Total mobile subscriptions

423.544

436.021

2,9%

Áskriftir með talþjónustu / Mobile voice only

378.629

388.068

2,5%

Gagnaáskrift eingöngu / Data only subscriptions

44.915

47.953

6,8%

Samningsbundnar áskriftir / Fixed subscriptions

216.816

223.777

3,2%

Fyrirfram greidd símakort / Pre-paid phone cards

161.813

164.291

1,5%

Fjöldi mín. úr farsíma / Traffic in the mobile network, (1.000)

394.043

402.408

2,1%

Send SMS / SMS sent from mobile, (1.000)

100.088

89.720

1.480

1.456

-1,6%

257.385

288.414

12,1%

44.915

47.953

Gagnamagn á farsímaneti / Data traffic in mobile networks, (GB)

4.504.079

7.155.161

58,9%

Gagnamagn, netið í símann / Data traffic, voice and data, (GB)

1.549.153

3.046.840

96,7%

Netþjónusta á farsímaneti / Data traffic, only data, (GB)

2.954.924

4.108.321

39,0%

121.891

124.955

Ljósleiðari / Fiber

31.523

37.369

18,5%

xDSL

89.295

86.705

-2,9%

IP sjónvarp / IP-TV

88.858

97.929

10,2%

Heildartekjur / Total income from telecommunication

26.280

27.667

5,3%

3.703

3.598

-2,8%

- Þar af VoIP sími / There of VoIP phone

Send MMS / MMS sent from mobile, (1.000) Netið í símann / Voice and data subscriptions Netþjónusta á farsímaneti / Data only subscriptions

Fjöldi internettenginga / Number of internet subscriptions

Fjárfesting / Investment in the telecommunication

-10,4%

6,8%

2,5%

Bls. | 5 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fastanet – Fixed network Helstu stærðir á fastaneti / Main indicators in the fixed network Tafla 1. Helstu stærðir á fastaneti Table 1. Main indicators in the fixed network Í lok tímabils / End of

1.hl. 2014

1.hl. 2015

1.hl. 2016

124.479 119.189 4.731 559

118.063 113.408 4.143 512

109.997 106.031 3.507 459

3.064 27.444 12

2.963 31.275 4

2.482 50.202 0

241.169 181.668 7.407 51.977 115

198.484 148.316 5.821 44.320 26

177.363 128.774 5.285 43.288 16

Heildarfjöldi aðgangslína / Subscribers lines PSTN aðgangslínur / PSTN subscribers lines ISDN línur (2B) / ISDN (2B) subscribers lines ISDN línur (30B) / ISDN (30B) subscribers lines Netsími (49X-XXXX) / IP phone VoIP sími / VoIP phone Almenningssímar / Public phones ( 1.000 mínútur / minutes) Símtöl Símtöl Símtöl Símtöl Símtöl

úr fastlínusíma / Calls from fixed networks til fastaneta / Calls to fixed networks til útlanda / Outgoing international calls til farsímaneta / Calls to mobile networks á internetið / Calls to the internet

Mynd 1. Heildarfjöldi áskrifenda með fastlínusíma Picture 1. Total subscribers with fixed network phone

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

40.000 20.000 0 1. H 2011

1. H 2012 PSTN

ISDN (2B)

1. H 2013 ISDN (30B)

1. H 2014 VoIP

1. H 2015

1. H 2016

Netsími / IP-phone

Bls. | 6 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fastanet – Fixed network Áskrifendur með fastlínusíma / Subscribers with fixed network phone Tafla 2. Heildarfjöldi áskrifenda með fastlínusíma* Table 2. Total subscribers with fixed network phone*

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Heimili / Private - Fyrirtæki / Business -

Síminn Vodafone 365 Tal Aðrir / Others

Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

144.276 103.469 40.807

141.650 100.755 40.895

134.382 95.451 38.931

100,0% 71,7% 28,3%

100,0% 71,1% 28,9%

100,0% 71,0% 29,0%

91.817 33.028 4.272 10.009 5.150

87.699 31.688 16.282 … 5.981

84.767 31.023 12.066 … 6.526

63,6% 22,9% 3,0% 6,9% 3,6%

61,9% 22,4% 11,5% … 4,2%

63,1% 23,1% 9,0% … 4,9%

* PSTN, ISDN, VoIP og Netsími. * PSTN, ISDN, VoIP and IP-telephone.

Mynd 2. Heildarfjöldi áskrifenda eftir fyrirtækjum Picture 2. Total number of subscribers by companies

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

40.000 20.000 0 1.hl. 2014 Síminn

1.hl. 2015 Vodafone

365

Tal

1.hl. 2016 Aðrir / Others

Bls. | 7 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fastanet – Fixed network PSTN notendalínur / PSTN subscription lines Tafla 3. PSTN notendalínur Table 3. Ordinary telephone subscription lines

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Heimili / Private - Fyrirtæki / Business -

Síminn Vodafone 365 Tal Aðrir / Others

Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

119.189 88.493 30.696

113.408 84.506 28.902

106.031 78.425 27.606

100,0% 74,2% 25,8%

100,0% 74,5% 25,5%

100,0% 74,0% 26,0%

86.186 20.017 2.287 8.052 2.647

81.492 16.885 10.901 … 4.130

78.608 14.958 7.867 … 4.598

72,3% 16,8% 1,9% 6,8% 2,2%

71,9% 14,9% 9,6% … 3,6%

74,1% 14,1% 7,4% … 4,3%

Mynd 3. PSTN notendalínur eftir fyrirtækjum Picture 3. Ordinary telephone subscription lines

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1.hl. 2014 Síminn

1.hl. 2015 Vodafone

365

Tal

1.hl. 2016 Aðrir / Others

Bls. | 8 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fastanet – Fixed network ISDN (2B) línur / ISDN (2B) lines Tafla 4. ISDN (2B) línur Table 4. ISDN (2B) lines

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Heimili / Private - Fyrirtæki / Business - Síminn - Vodafone - Aðrir / Others

Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

4.731 857 3.874

4.143 646 3.497

3.507 486 3.021

100,0% 18,1% 81,9%

100,0% 15,6% 84,4%

100,0% 13,9% 86,1%

3.809 788 134

3.229 761 153

2.423 940 144

80,5% 16,7% 2,8%

77,9% 18,4% 3,7%

69,1% 26,8% 4,1%

Mynd 4. Hlutdeild skipt eftir heimilum og fyrirtækjum Picture 4. Share by private and business

13,9%

86,1%

Heimili / Private

Fyrirtæki / Business

Bls. | 9 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fastanet – Fixed network Heildarfjöldi mínútna á fastaneti / Traffic in the fixed network Tafla 5. Heildarfjöldi mínútna á fastaneti Table 5. Total traffic in the fixed network Fjöldi Number Í lok tímabils / End of ( 1.000 mínútur / minutes) Samtals / Total - Símtöl til fastaneta / Calls to fixed networks - Símtöl til útlanda / Outgoing international calls - Símtöl til farsímaneta / Calls to mobile networks - Símtöl á internetið / Calls to internet

1.hl. 2014

1.hl. 2015

1.hl. 2016

241.169 181.668 7.407 51.977 115

198.484 148.316 5.821 44.320 26

177.363 128.774 5.285 43.288 16

Mynd 5. Heildarfjöldi mínútna á fastaneti Picture 5. Total traffic in the fixed network

300.000

Í þús. / Thous.

250.000 200.000 150.000

100.000 50.000 0 1.hl. 2014

1.hl. 2015

1.hl. 2016

Símtöl til fastaneta / Calls to fixed networks

Símtöl til útlanda / Outgoing international calls

Símtöl til farsímaneta / Calls to mobile networks

Símtöl á internetið / Calls to internet

Bls. | 10 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fastanet – Fixed network Fjöldi mínútna eftir fyrirtækjum / Traffic by companies Tafla 6. Heildarfjöldi mínútna á fastaneti Table 6. Total traffic in the fixed network Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

Í lok tímabils / End of 1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016 ( 1.000 mínútur / minutes) Samtals / Total 241.169 198.484 177.363 - Heimili / Private 165.357 122.826 105.230 - Fyrirtæki / Business 75.811 75.658 72.133 -

Síminn Vodafone 365 Tal Aðrir / Others

133.406 76.182 2.357 14.510 14.714

116.388 58.131 10.856 … 13.109

100.842 52.560 11.876 … 12.085

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

100,0% 68,6% 31,4%

100,0% 61,9% 38,1%

100,0% 59,3% 40,7%

55,3% 31,6% 1,0% 6,0% 6,1%

58,6% 29,3% 5,5% … 6,6%

56,9% 29,6% 6,7% … 6,8%

Mynd 6. Heildarfjöldi mínútna á fastaneti Picture 6. Total traffic in the fixed network

6,8% 6,7%

29,7%

56,9%

Síminn

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 11 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fastanet – Fixed network Símtöl til fastaneta / Calls to fixed networks Tafla 7. Símtöl til fastaneta Table 7. Calls to fixed networks Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

Í lok tímabils / End of 1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016 ( 1.000 mínútur / minutes) Samtals / Total 181.668 148.316 128.774 - Heimili / Private 134.965 102.099 85.358 - Fyrirtæki / Business 46.704 46.218 43.415 -

Síminn Vodafone 365 Tal Aðrir / Others

103.416 54.953 2.099 12.368 8.832

90.137 41.189 8.576 … 8.414

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

75.233 36.399 10.291 … 6.850

100,0% 74,3% 25,7%

100,0% 68,8% 31,2%

100,0% 66,3% 33,7%

56,9% 30,2% 1,2% 6,8% 4,9%

60,8% 27,8% 5,8% … 5,7%

58,4% 28,3% 8,0% … 5,3%

Mynd 7. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 7. Market share by companies

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.hl. 2014 Síminn

1.hl. 2015 Vodafone

365

1.hl. 2016 Tal

Aðrir / Others

Bls. | 12 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fastanet – Fixed network Símtöl til útlanda / Outgoing international calls Tafla 8. Símtöl til útlanda Table 8. Outgoing international calls

Í lok tímabils / End of ( 1.000 mínútur / minutes) Samtals / Total - Heimili / Private - Fyrirtæki / Business -

Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

Síminn GlobalCall Vodafone 365 Tal Aðrir / Others

7.407 5.850 1.558

5.821 4.278 1.543

5.285 3.715 1.571

100,0% 79,0% 21,0%

100,0% 73,5% 26,5%

100,0% 70,3% 29,7%

2.783 2.345 1.295 23 591 371

2.199 1.675 1.088 476 … 383

1.837 1.722 979 289 … 458

37,6% 31,7% 17,5% 0,3% 8,0% 5,0%

37,8% 28,8% 18,7% 8,2% … 6,6%

34,8% 32,6% 18,5% 5,5% … 8,7%

Mynd 8. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 8. Market share by companies

8,7% 5,5%

34,8%

18,5%

32,6%

Síminn

GlobalCall

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 13 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fastanet – Fixed network Símtöl til farsímaneta / Calls to mobile networks Tafla 9. Símtöl til farsímaneta Table 9. Calls to mobile networks

Í lok tímabils / End of ( 1.000 mínútur / minutes) Samtals / Total - Heimili / Private - Fyrirtæki / Business -

Síminn Vodafone 365 Tal Aðrir / Others

Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

51.977 24.442 27.535

44.320 16.423 27.897

43.288 16.141 27.147

100,0% 47,0% 53,0%

100,0% 37,1% 62,9%

100,0% 37,3% 62,7%

27.092 19.934 234 1.552 3.166

24.025 15.855 1.804 … 2.636

23.756 15.182 1.296 … 3.055

52,1% 38,4% 0,5% 3,0% 6,1%

54,2% 35,8% 4,1% … 5,9%

54,9% 35,1% 3,0% … 7,1%

Mynd 9. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 9. Market share by companies

100%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.hl. 2014

1.hl. 2015 Síminn

Vodafone

365

Tal

1.hl. 2016 Aðrir / Others

Bls. | 14 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet – Mobile network Helstu stærðir á farsímaneti / Main indicators in mobile networks Tafla 10. Helstu stærðir á farsímaneti Table 10. Main indicators in mobile networks Í lok tímabils / End of Heildarfjöldi farsíma áskrifta / Total mobile subscriptions Farsímaáskriftir með talþjónustu / Mobile voice only Gagnaáskrift eingöngu / Data only subscriptions

1.hl. 2014

1.hl. 2015

1.hl. 2016

411.803 365.010 46.793

423.544 378.629 44.915

436.021 388.068 47.953

15.758

20.659

23.337

395.765

394.043

402.408

192.449

185.896

177.758

103.873 1.225

100.088 1.480

89.720 1.456

Fjöldi TÍT* áskrifta / Number of M2M* subscriptions ( 1.000 mínútur / minutes) Fjöldi mínútna úr farsímum / Total minutes from mobile ( 1.000 símtöl / calls) Fjöldi símtala úr farsímum / Total calls from mobile (1.000 skilaboð / Messages) SMS skeyti send úr farsímum / SMS sent from mobile MMS skeyti send úr farsímum / MMS sent from mobile *

TíT=Tæki í tæki / *M2M=Machine to Machine

Mynd 10. Heildarfjöldi farsímaáskrifta Picture 10. Total mobile subscriptions

500.000 450.000 400.000

350.000 300.000 250.000

200.000 150.000 100.000 50.000 0 1. H. 2008 1. H. 2009 1. H. 2010 1. H. 2011 1. H. 2012 1. H. 2013 1. H. 2014 1. H. 2015 1. H. 2016 Gagnaáskrift eingöngu / Data only subscriptions Farsímaáskriftir með talþjónustu / Mobile voice only

Bls. | 15 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Heildarfjöldi áskrifta / Total subscriptions Tafla 11. Heildarfjöldi áskrifta* Table 11. Total subscriptions*

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Nova - Síminn - Vodafone - 365 - Tal - Aðrir / Others *

Fjöldi áskrifta Total subscriptions

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

411.803 133.560 152.611 108.490 … 14.303 2.839

423.544 141.594 149.588 113.587 15.496 … 3.279

436.021 149.850 147.126 119.688 16.335 … 3.022

100,0% 32,4% 37,1% 26,3% … 3,5% 0,7%

100,0% 33,4% 35,3% 26,8% 3,7% … 0,8%

100,0% 34,4% 33,7% 27,5% 3,7% … 0,7%

Áskriftir fyrir tal og netþjónustu (netlyklar) á farneti. / *Standard voice subscriptions and data only (PC-card).

Mynd 11. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 11. Market share by companies

3,7%

0,7%

34,4%

27,5%

33,7% Nova

Síminn

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 16 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Heildarfjöldi áskrifta með talþjónustu / Mobile voice only subscriptions Tafla 12. Fjöldi áskrifta með talþjónustu Table 12. Mobile voice only subscriptions

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Nova - Síminn - Vodafone - 365 - Tal - Aðrir / Others

Fjöldi áskrifta Total subscriptions

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

365.010 119.453 132.556 96.578 … 13.686 2.737

378.629 128.161 130.880 101.283 15.109 … 3.196

388.068 136.559 129.636 103.127 15.808 … 2.938

100,0% 32,7% 36,3% 26,5% … 3,7% 0,7%

100,0% 33,8% 34,6% 26,7% 4,0% … 0,8%

100,0% 35,2% 33,4% 26,6% 4,1% … 0,8%

Mynd 12. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 12. Market share by companies

4,1% 0,8%

35,2%

26,6%

33,4% Nova

Síminn

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 17 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Fastar áskriftir / Fixed subscriptions Tafla 13. Fastar áskriftir Table 13. Fixed subscriptions

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Síminn - Vodafone - Nova - 365 - Tal - Aðrir / Others

Fastar áskriftir Fixed subscriptions

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

201.137 91.784 65.351 30.354 … 11.037 2.611

216.816 93.986 69.032 38.178 12.787 … 2.833

223.777 92.751 69.828 43.421 14.900 … 2.877

100,0% 45,6% 32,5% 15,1% … 5,5% 1,3%

100,0% 43,3% 31,8% 17,6% 5,9% … 1,3%

100,0% 41,4% 31,2% 19,4% 6,7% … 1,3%

Mynd 13. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 13. Market share by companies

6,7%

1,3%

19,4% 41,4%

31,2%

Síminn

Vodafone

Nova

365

Aðrir / Others

Bls. | 18 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Fyrirframgreidd símakort / Pre-paid phone cards Tafla 14. Fyrirframgreidd símakort* Table 14. Pre-paid phone cards*

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Nova - Síminn - Vodafone - 365 - Tal - Aðrir / Others *

Fyrirframgreidd símakort Pre-paid phone cards

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

163.873 89.099 40.772 31.227 … 2.649 126

161.813 89.983 36.894 32.251 2.322 … 363

164.291 93.138 36.885 33.299 908 … 61

100,0% 54,4% 24,9% 19,1% … 1,6% 0,1%

100,0% 55,6% 22,8% 19,9% 1,4% … 0,2%

100,0% 56,7% 22,5% 20,3% 0,6% … 0,0%

Virk síðustu 3 mánuði. / *Active in the last 3 months.

Mynd 14. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 14. Market share by companies

0,6%

0,0%

20,3%

56,7% 22,5%

Nova

Síminn

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 19 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Virk símakort á farsímaneti / Active phone cards on mobile networks Tafla 15. Fjöldi virkra símakorta á farsímaneti Table 15. Number of active phone cards on mobile networks

Í lok tímabils / End of Samtals / - Virk 2G - Virk 3G - Virk 4G

Fjöldi virkra símakorta Active phone cards

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

Total / Active 2G / Active 3G / Active 4G

411.803 96.103 242.579 73.121

423.544 81.842 190.828 150.874

446.275 52.307 170.614 223.354

100,0% 23,3% 58,9% 17,8%

100,0% 19,3% 45,1% 35,6%

100,0% 11,7% 38,2% 50,0%

Mynd 15. Hlutdeild skipt eftir tegund Picture 15. Share by type

100%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.hl. 2014

1.hl. 2015

Virk kort á 2G / Active on 2G

Virk kort á 3G / Active on 3G

1.hl. 2016 Virk kort á 4G / Active on 4G

Bls. | 20 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Fjöldi mínútna úr farsímum / Minutes from mobile phones Tafla 16. Heildarfjöldi mínútna úr farsímum Table 16. Total minutes from mobile phones Fjöldi Numbers Í lok tímabils / End of ( 1.000 mínútur / minutes) Samtals / Total - Símtöl í fastanet / Calls to fixed network - Símtöl til farsímaneta / Calls to mobile networks - Símtöl til útlanda / Outgoing international calls

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

395.765 54.466 333.931 7.367

394.043 58.306 328.308 7.428

402.408 60.109 334.436 7.863

Mynd 16. Heildarfjöldi mínútna úr farsímum Picture 16. Total minutes from mobile phones

450.000

400.000

Í þús. / Thous.

350.000 300.000 250.000 200.000

150.000 100.000 50.000 0 1.hl. 2014 Símtöl í fastanet / Calls to fixed network

1.hl. 2015

1.hl. 2016

Símtöl til farsímaneta / Calls to mobile networks

Símtöl til útlanda / Outgoing international calls

Bls. | 21 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Heildarfjöldi mínútna úr farsímum / Minutes from mobile phones Tafla 17. Heildarfjöldi mínútna úr farsímum Table 17. Total minutes from mobile phones Fjöldi Numbers

Markaðshlutdeild Market share

Í lok tímabils / End of 1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016 ( 1.000 mínútur / minutes) Samtals / Total 395.765 394.043 402.408 - Nova 139.709 148.570 156.487 - Síminn 135.352 135.066 133.012 - Vodafone 100.726 94.232 93.624 - 365 … 12.419 15.964 - Tal 16.388 … … - Aðrir / Others 3.590 3.755 3.321

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

100,0% 35,3% 34,2% 25,5% … 4,1% 0,9%

100,0% 37,7% 34,3% 23,9% 3,2% … 1,0%

100,0% 38,9% 33,1% 23,3% 4,0% … 0,8%

Mynd 17. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 17. Market share by companies

4,0%

0,8%

23,3% 38,9%

33,1% Nova

Síminn

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 22 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Fjöldi mínútna úr farsímum til fastaneta / Minutes to fixed networks Tafla 18. Fjöldi mínútna úr farsímum til fastanets Table 18. Total minutes from mobile to fixed network Fjöldi Numbers

Markaðshlutdeild Market share

Í lok tímabils / End of 1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016 ( 1.000 mínútur / minutes) Samtals / Total 54.466 58.306 60.109 - Síminn 22.947 24.501 23.896 - Vodafone 17.235 16.754 16.602 - Nova 11.466 14.428 16.355 - 365 … 1.939 2.710 - Tal 2.271 … … - Aðrir / Others 548 683 547

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

100,0% 42,1% 31,6% 21,1% … 4,2% 1,0%

100,0% 42,0% 28,7% 24,7% 3,3% … 1,2%

100,0% 39,8% 27,6% 27,2% 4,5% … 0,9%

Mynd 18. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 18. Market share by companies

4,5%

0,9%

27,2%

39,8%

27,6% Síminn

Vodafone

Nova

365

Aðrir / Others

Bls. | 23 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Fjöldi mínútna úr farsímum í farsíma / Minutes from mobile to mobile Tafla 19. Fjöldi mínútna úr farsímum í farsíma Table 19. Total minutes from mobile to mobile Fjöldi Numbers

Markaðshlutdeild Market share

Í lok tímabils / End of 1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016 ( 1.000 mínútur / minutes) Samtals / Total 333.931 328.308 334.436 - Nova 126.125 131.598 137.389 - Síminn 109.599 108.053 106.354 - Vodafone 81.391 75.433 74.961 - 365 … 10.349 13.113 - Tal 13.944 … … - Aðrir / Others 2.872 2.876 2.620

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

100,0% 37,8% 32,8% 24,4% … 4,2% 0,9%

100,0% 40,1% 32,9% 23,0% 3,2% … 0,9%

100,0% 41,1% 31,8% 22,4% 3,9% … 0,8%

Mynd 19. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 19. Market share by companies

3,9%

0,8%

22,4% 41,1%

31,8%

Nova

Síminn

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 24 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Fjöldi mínútna úr farsímum til útlanda / Outgoing international calls Tafla 20. Fjöldi mínútna úr farsímum til útlanda Table 20. Total mobile outgoing international calls Fjöldi Numbers

Markaðshlutdeild Market share

Í lok tímabils / End of 1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016 ( 1.000 mínútur / minutes) Samtals / Total 7.367 7.428 7.863 - Síminn 2.806 2.512 2.763 - Nova 2.119 2.544 2.743 - Vodafone 2.100 2.045 2.060 - 365 … 131 141 - Tal 173 … … - Aðrir / Others 169 196 155

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

100,0% 38,1% 28,8% 28,5% … 2,3% 2,3%

100,0% 33,8% 34,3% 27,5% 1,8% … 2,6%

100,0% 35,1% 34,9% 26,2% 1,8% … 2,0%

Mynd 20. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 20. Market share by companies

1,8% 2,0%

26,2%

35,1%

34,9% Síminn

Nova

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 25 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Fjöldi SMS og MMS / Number of SMS and MMS Tafla 21. Fjöldi SMS og MMS skilaboða eftir fyrirtækjum* Table 21. Total SMS and MMS messages by companies* Markaðshlutdeild Market share

SMS Í lok tímabils / End of 1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016 (1.000 skilaboð / Messages) Samtals / Total 103.873 100.088 89.720 - Nova 68.056 64.869 56.897 - Síminn 15.960 17.267 15.734 - Vodafone 16.305 15.336 14.260 - 365 … 2.138 2.433 - Tal 3.097 … … - Aðrir / Others 456 478 397 MMS Samtals / Total 1.225 1.480 1.456 - Nova 613 786 697 - Síminn 322 352 389 - Vodafone 259 319 333 - 365 … 22 32 - Tal 30 … … … … 5 - Aðrir / Others *

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

100,0% 65,5% 15,4% 15,7% … 3,0% 0,4%

100,0% 64,8% 17,3% 15,3% 2,1% … 0,5%

100,0% 63,4% 17,5% 15,9% 2,7% … 0,4%

100,0% 50,1% 26,3% 21,1% … 2,5%

100,0% 53,1% 23,8% 21,6% 1,5% …

100,0% 47,8% 26,7% 22,9% 2,2% … 0,3%

Einungis sendingar innan farsímanetsins. / *From mobile to mobile.

Mynd 21. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 21. Market share by companies SMS

MMS 2,7%

2,2%

0,4%

15,9%

0,3%

22,9%

47,8% 17,5% 63,4%

26,7%

Nova

Síminn

Vodafone

365

Aðrir / Others

Nova

Síminn

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 26 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Fjöldi áskrifta fyrir netið í símann / Voice and data subscriptions Tafla 22. Fjöldi áskrifta fyrir netið í farsímann* Table 22. Mobile broadband, number of voice and data subscriptions*

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Nova - Síminn - Vodafone - 365 - Tal - Aðrir / Others *

Breiðbandstenging farsíma Mobile broadband

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

228.599 87.161 81.102 52.549 … 6.197 1.590

257.385 102.977 85.160 60.749 7.164 … 1.335

288.414 121.514 88.210 65.884 10.293 … 2.513

100,0% 38,1% 35,5% 23,0% … 2,7% 0,7%

100,0% 40,0% 33,1% 23,6% 2,8% … 0,5%

100,0% 42,1% 30,6% 22,8% 3,6% … 0,9%

Áskriftir sem hafa notað netið í símann. / *Subscriptions which have used voice calls in addition to data traffic.

Mynd 22. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 22. Market share by companies

3,6%

0,9%

22,8%

42,1%

30,6%

Nova

Síminn

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 27 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Netþjónusta á farsímaneti / Data only subscriptions Tafla 23. Fjöldi áskrifta fyrir netþjónustu á farsímaneti* Table 23. Mobile broadband, number of data only subscriptions*

Í lok tímabils / End of

Breiðbandstenging farsíma Mobile broadband

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

Samtals / Total - Síminn - Vodafone - Nova - 365 - Tal - Aðrir / Others *

46.793 20.055 11.912 14.107 … 617 102

44.915 18.708 12.304 13.433 387 … 83

47.953 17.490 16.561 13.291 527 … 84

100,0% 42,9% 25,5% 30,1% … 1,3% 0,2%

100,0% 41,7% 27,4% 29,9% 0,9% … 0,2%

100,0% 36,5% 34,5% 27,7% 1,1% … 0,2%

Áskriftir sem heimila eingöngu gagnamagn (netlykill). / *Subscriptions with data only on mobile networks.

Mynd 23. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 23. Market share by companies

1,1%

0,2%

27,7% 36,5%

34,5% Síminn

Vodafone

Nova

365

Aðrir / Others

Bls. | 28 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Gagnamagn á farsímaneti / Data traffic over mobile networks Tafla 24. Gagnamagn á farsímaneti* Table 24. Data traffic in mobile networks* Farsímanet / gögn Mobile network / Data Í lok tímabils / End of GB Samtals / Total - Eingöngu gögn / Data only *

Market share

1.hl. 2016

1.hl. 2014

1.hl. 2015

1.hl. 2016

2.538.701 4.504.079 7.155.161

100,0%

100,0%

100,0%

644.857 1.549.155 3.046.840

25,4%

34,4%

42,6%

1.893.844 2.954.924 4.108.321

74,6%

65,6%

57,4%

1.hl. 2014

- Tal og gögn / Voice and data

Markaðshlutdeild

1.hl. 2015

Gagnamagn fyrir netið í símann og netþjónustu á farneti. /

Data traffic for standard mobile and data only.

*

Mynd 24. Gagnamagn á farsímaneti Picture 24. Data traffic in mobile networks

8.000.000 7.000.000 6.000.000

GB

5.000.000 4.000.000 3.000.000

2.000.000 1.000.000 0 1. H 2009 1. H 2010 1. H 2011 1. H 2012 1. H 2013 1. H 2014 1. H 2015 1. H 2016 Tal og gögn / Voice and data

Eingöngu gögn / Data only

Bls. | 29 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Gagnamagn, netið í símann / Data traffic, voice and data Tafla 25. Gagnamagn, netið í farsímann Table 25. Data traffic in mobile networks, voice and data Farsímanet / Tal og gögn Mobile network / Voice and data Í lok tímabils / End of GB Samtals / Total - Nova - Síminn - Vodafone - 365 - Tal - Aðrir / Others

1.hl. 2014

1.hl. 2015

1.hl. 2016

Markaðshlutdeild Market share 1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

644.857 1.549.153 3.046.840 388.083 1.014.444 1.971.370 148.685 282.900 565.233 80.035 206.967 330.996 … 38.282 169.875 25.256 … … 2.798 6.560 9.366

100,0% 60,2% 23,1% 12,4% … 3,9% 0,4%

100,0% 65,5% 18,3% 13,4% 2,5% … 0,4%

100,0% 64,7% 18,6% 10,9% 5,6% … 0,3%

Mynd 25. Gagnamagn skipt eftir fyrirtækjum Picture 25. Data traffic by companies

2.500.000

2.000.000

GB

1.500.000

1.000.000

500.000

0 Nova

Síminn

1. H 2014

Vodafone

1. H 2015

365

Tal

Aðrir / Others

1. H 2016

Bls. | 30 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Farsímanet - Mobile network Gagnamagn, eingöngu gagnaáskrift / Data traffic, only data subscriptions Tafla 26. Gagnamagn, eingöngu gagnaáskrift Table 26. Data traffic in mobile network, data only subscriptions Farsímanet / Eingöngu gögn Mobile network / Data only Í lok tímabils / End of GB Samtals / Total - Nova - Síminn - Vodafone - 365 - Tal - Aðrir / Others

1.hl. 2014

1.hl. 2015

1.hl. 2016

1.893.844 2.954.924 4.108.321 1.537.904 2.302.943 2.907.800 263.682 413.148 729.976 88.534 233.293 468.694 … 5.220 873 3.444 … … 280 320 978

Markaðshlutdeild Market share 1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

100,0% 81,2% 13,9% 4,7% … 0,2% 0,0%

100,0% 77,9% 14,0% 7,9% 0,2% … 0,0%

100,0% 70,8% 17,8% 11,4% 0,0% … 0,0%

Mynd 26. Gagnamagn skipt eftir fyrirtækjum Picture 26. Data traffic by companies

3.500.000 3.000.000 2.500.000

GB

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Nova

Síminn

Vodafone

365

Tal

Aðrir / Others

Bls. | 31 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Internetið – Internet Fjöldi internettenginga / Internet subscriptions Tafla 27. Fjöldi tenginga eftir tegund Table 27. Total subscriptions by type Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Ljósleiðari / Fiber - xDSL - Örbylgja / Wireless-radio - Gervihnettir / Satellite

1.hl. 2014

1.hl. 2015

1.hl. 2016

118.845 27.259 90.076 1.447 63

121.891 31.523 89.295 1.023 50

124.955 37.369 86.705 845 36

Mynd 27. Hlutfall tenginga eftir tegund Picture 27. Connection rate by type

100%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.hl. 2014

1.hl. 2015

Ljósleiðari / Fiber

xDSL

Örbylgja / Wireless-radio

1.hl. 2016 Gervihnettir / Satellite

Bls. | 32 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Internetið - Internet Internettengingar eftir fyrirtækjum / Internet connections by companies Tafla 28. Fjöldi internettenginga eftir fyrirtækjum Table 28. Total subscriptions by companies

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Síminn - Vodafone - 365 - Tal - Hringdu - Aðrir / Others

Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

118.845 60.956 35.026 5.319 9.217 4.186 4.141

121.891 59.670 34.571 16.558 … 6.028 5.064

124.955 61.162 35.416 14.693 … 7.582 6.102

100,0% 51,3% 29,5% 4,5% 7,8% 3,5% 3,5%

100,0% 49,0% 28,4% 13,6% … 4,9% 4,2%

100,0% 48,9% 28,3% 11,8% … 6,1% 4,9%

Mynd 28. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 28. Market share by companies

4,9% 6,1%

11,8%

48,9%

28,3%

Síminn

Vodafone

365

Hringdu

Aðrir / Others

Bls. | 33 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Internetið - Internet Fjöldi xDSL internettenginga / xDSL subscriptions Tafla 29. Fjöldi xDSL tenginga eftir fyrirtækjum Table 29. Total xDSL subscriptions by companies

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Síminn - Vodafone - 365 - Tal - Aðrir / Others

Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

90.076 59.655 16.837 2.239 7.021 4.324

89.295 57.695 15.277 10.856 … 5.467

86.705 58.388 13.599 9.032 … 5.686

100,0% 66,2% 18,7% 2,5% 7,8% 4,8%

100,0% 64,6% 17,1% 12,2% … 6,1%

100,0% 67,3% 15,7% 10,4% … 6,6%

Mynd 29. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 29. Market share by companies

6,6% 10,4%

15,7%

67,3%

Síminn

Vodafone

365

Aðrir / Others

Bls. | 34 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Internetið - Internet Fjöldi ljósleiðara internettenginga / Fiber connections Tafla 30. Fjöldi ljósleiðara internettenginga* Table 30. Total fiber internet connections*

Í lok tímabils / End of

Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

Samtals / Total - Vodafone - 365 - Hringdu - Tal - Síminn - Aðrir / Others *

27.259 18.189 2.030 2.502 2.196 1.263 1.079

31.523 19.294 5.053 3.677 … 1.939 1.560

37.369 21.817 5.139 4.920 … 2.748 2.745

100,0% 66,7% 7,4% 9,2% 8,1% 4,6% 4,0%

100,0% 61,2% 16,0% 11,7% … 6,2% 4,9%

100,0% 58,4% 13,8% 13,2% … 7,4% 7,3%

Ljósleiðari að heimili eða byggingu. / *Fiber to home or building.

Mynd 30. Markaðshlutdeild skipt eftir fyrirtækjum Picture 30. Market share by companies

7,3% 7,4%

13,2%

58,4%

13,8%

Vodafone

365

Hringdu

Síminn

Aðrir / Others

Bls. | 35 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Internetið - Internet Fjöldi xDSL og ljósleiðara internettenginga / xDSL and fiber connections Tafla 31. Fjöldi xDSL og ljósleiðara internettenginga Table 31. Total xDSL and fiber internet connections

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.hl. 2016

xDSL

Ljósleiðari / Fiber

2.591 10.618 23.484 39.502 53.264 75.897 85.280 94.630 98.762 97.862 95.448 92.745 89.123 90.090 88.799 89.453 86.705

... ... ... 60 92 204 668 1.218 2.615 6.908 11.563 17.265 22.521 25.736 29.692 33.962 37.369

Hlutfall ljósleiðari % Fiber ratio %

0,2% 0,2% 0,3% 0,8% 1,3% 2,6% 6,6% 10,8% 15,7% 20,2% 22,2% 25,1% 27,5% 30,1%

Mynd 31. Fjöldi xDSL og ljósleiðara internettenginga Picture 31. Total xDSL and fiber internet connection

140.000 120.000 100.000

xDSL

Ljósleiðari / Fiber

80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.hl. 2016

Bls. | 36 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Internetið - Internet Fjöldi tenginga eftir niðurhalshraða / Internet download speeds Tafla 32. Fjöldi tenginga eftir niðurhalshraða* Table 32. Total subscriptions by download speeds* Fjöldi Number Í lok tímabils / End of

1. hl. 2016

1. hl. 2016

124.955 448 985 18.002 321 44.832 56.243 4.124

100,0% 0,4% 0,8% 14,4% 0,3% 35,9% 45,0% 3,3%

Samtals / Total - Á milli / Between 256 kbps - 2 Mbit/s - Á milli / Between 2 - 10 Mbit/s - Á milli / Between 10 - 30 Mbit/s - Á milli / Between 30 - 50 Mbit/s - Á milli / Between 50 - 100 Mbit/s - Á milli / Between 100 - 500 Mbit/s - 500 Mbit/s og meira / and more *

Markaðshlutdeild Market share

Auglýstur hraði. / *Advertised speed.

Mynd 32. Hlutfall tenginga eftir niðurhalshraða tengingar Picture 32. Total subscriptions by download speeds

3,3% 0,4%

0,8% 14,4% 0,3%

45,0%

35,9%

Á milli / Between 256 kbps - 2 Mbit/s

Á milli / Between 2 - 10 Mbit/s

Á milli / Between 10 - 30 Mbit/s

Á milli / Between 30 - 50 Mbit/s

Á milli / Between 50 - 100 Mbit/s

100 Mbit/s og meira / 100 Mbit/s and more

500 Mbit/s og meira / and more

Bls. | 37 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Internetið - Internet Fjöldi tenginga eftir upphalshraða / Internet by upload speeds Tafla 33. Fjöldi tenginga eftir upphalshraða* Table 33. Total subscriptions by upload speeds* Fjöldi Number Í lok tímabils / End of Samtals / Total - Á milli / Between 256 kbps - 2 Mbit/s - Á milli / Between 2 - 10 Mbit/s - Á milli / Between 10 - 30 Mbit/s - Á milli / Between 30 - 50 Mbit/s - Á milli / Between 50 - 100 Mbit/s - Á milli / Between 100 - 500 Mbit/s - 500 Mbit/s og meira / and more *

Markaðshlutdeild Market share

1. hl. 2016

1. hl. 2016

124.955 17.661 1.539 67.869 699 1.524 31.539 4.124

100,0% 14,1% 1,2% 54,3% 0,6% 1,2% 25,2% 3,3%

Auglýstur hraði. / *Advertised speed.

Mynd 33. Hlutfall tenginga eftir upphalshalshraða tengingar Picture 33. Total subscriptions by upload speeds

3,3%

14,1% 1,2%

25,2%

1,2% 0,6%

54,3% Á milli / Between 256 kbps - 2 Mbit/s

Á milli / Between 2 - 10 Mbit/s

Á milli / Between 10 - 30 Mbit/s

Á milli / Between 30 - 50 Mbit/s

Á milli / Between 50 - 100 Mbit/s

100 Mbit/s og meira / 100 Mbit/s and more

500 Mbit/s og meira / and more

Bls. | 38 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Internetið - Internet Heildarfjöldi áskrifenda með IPTV / IPTV subscriptions Tafla 34. Heildarfjöldi áskrifenda með sjónvarp yfir IP-net Table 34. Number of IPTV subscriptions

Í lok tímabils / End of Samtals / Total - xDSL - Ljósleiðari / Fiber - Síminn - Vodafone - 365

Fjöldi Number

Markaðshlutdeild Market share

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

83.056 60.202 22.854

88.858 62.776 26.082

97.929 67.401 30.528

100,0% 72,5% 27,5%

100,0% 70,6% 29,4%

100,0% 68,8% 31,2%

51.592 31.464 …

54.145 34.713 …

54.975 37.035 5.919

62,1% 37,9% …

60,9% 39,1% …

56,1% 37,8% 6,0%

Mynd 34. Heildarfjöldi áskrifenda eftir fyrirtækjum Picture 34. Number of IPTV subscriptions by companies

6,0%

37,8% 56,1%

Síminn

Vodafone

365

Bls. | 39 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Velta og fjárfesting – Revenue and Investment Heildartekjur eftir fjarskiptastarfsemi / Income from telecommunication Tafla 35. Heildartekjur eftir fjarskiptastarfsemi Table 35. Total income from telecommunication Í lok tímabils / End of Í milljónum króna / In millions of krónur Samtals / Total - Fastanetið / Fixed network - Talsímarekstur / Fixed network phone - Farsímarekstur / Mobile network - Gagnafl. og Internet þjón. / Data transfer and Internet service - Sjónvarpsþjónusta / Television services - Aðrar tekjur / Other income

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

25.441 4.758 2.595 7.616 4.543 … 5.929

26.280 4.814 2.474 7.750 4.769 1.673 4.800

Mynd 35. Heildartekjur eftir fjarskiptastarfsemi Picture 35. Total income from telecommunication

Í millj. kr. / Millions kr.

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Fastanetið / Fixed Talsímarekstur / network Fixed network phone

Farsímarekstur / Mobile network

1.hl. 2014

1.hl. 2015

Gagnaflutningur Sjónvarpsþjónusta og Internet / Television þjónusta - Data services transfer and internet service

Aðrar tekjur Other income

1.hl. 2016

Bls. | 40 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

27.667 4.951 2.198 8.021 5.117 1.825 5.554

Velta og fjárfesting – Revenue and Investment Fjárfestingar eftir fjarskiptastarfsemi / Investment in telecommunication Tafla 36. Fjárfestingar eftir fjarskiptastarfsemi Table 36. Investment in telecommunication Í lok tímabils / End of

1.hl. 2014 1.hl. 2015 1.hl. 2016

Í milljónum króna / In millions of krónur Samtals / Total - Fastanetið / Fixed network - Talsímarekstur / Fixed network phone - Farsímarekstur / Mobile network - Gagnafl. og Internet þjón. / Data transfer and Internet service - Sjónvarpsþjónusta / Television services - Stoðsvið / Support services

3.611 1.189 64 1.046 494 … 817

3.703 1.072 101 1.165 331 327 707

Mynd 36. Fjárfestingar eftir fjarskiptastarfsemi Picture 36. Investment in telecommunication

Í millj. kr. / Millions kr.

1.400 1.200

1.000 800 600 400 200 0 Fastanetið / Fixed Talsímarekstur / network Fixed network phone

Farsímarekstur / Mobile network

1.hl. 2014

1.hl. 2015

Gagnaflutningur Sjónvarpsþjónusta Stoðsvið / Support og Internet / Television services þjónusta / Data services transfer and Internet service 1.hl. 2016

Bls. | 41 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

3.598 1.170 91 835 414 253 835

Skráð fyrirtæki – Registered Operators Skráð fjarskiptafyrirtæki 1808 ehf. 365-miðlar ehf. Advania hf. Alterna Tel ehf. Ábótinn ehf. Árvakur hf. Ásaljós Backbone ehf. Bloomberg Finance L.P. Boðleið Þjónusta ehf. Brimrún ehf. BT Solutions Limited, útibú á Íslandi Caze ehf. Colt Technology Services AB DataBox ehf. Datacell ehf. Davið og Golíat ehf. DCG Iceland ehf. DCN Hub ehf. DVD-Margmiðlun ehf. Emerald Networks ehf. Equant á Islandi ehf. Eyja- og Miklaholts- hreppur Factor ehf. Farice ehf. Feris ehf. Fjarskiptafélag Skagabyggðar Fjarskiptafélag Skeiða- og Gnúpverjahrepps ehf. Fjarskipti hf.

Tegund starfsemi Upplýsingaþjónusta um símanúmer/ Directory enquiry service Farsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Mobile and data transmission service Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Talsíma-, farsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Voice telephony, mobile and data transmission Gagnaflutningsnet og –þjónusta/ Data transmission and service Upplýsingaþjónusta um símanúmer/ Directory enquiry service Rekstur fastlínu fjarskiptanets/ Operation of fixed electronic communication network Gagnaflutningsnet og –þjónusta/ Data transmission and service Leigulínuþjónusta og almennt fjarskiptanet/ Leased line and network Talsímaþjónusta, farsímaþjónusta og rekstur fastlínu fjarskiptanets/ Voice telephony, mobile telephony and operation of fixed data transmission network Gagnaflutningsþjónustu um gervitungl/ Data transmission via satellite Gagnaflutningsþjónusta Data transmission services Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission services Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission services Talsímaþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony and network Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission services Talsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Voice telephony and data transmission Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Farsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Mobile and data transmission services Rekstur breiðbandskerfis fyrir útvarpsdreifingu/ Broadcast caple network Sæstrengur og gagnaflutningsþjónusta/ Submarine cable and data transmission service Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Rekstur fastlínu fjarskiptanets/ Fixed data transmission network Gagnaflutningsnet- og gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission and service Sæstrengur/ Submarine cable Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Gagnaflutningsnet/ Data transmission network Gagnaflutningsnet/ Data transmission network Talsímaþjónusta, farsímaþjónusta, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony, mobile, data transmission and network

Bls. | 42 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fjölnet ehf. Fónn ehf. Gagnaveitan ehf. Gagnaveita Helgafellssveitar Gagnaveita Hornafjarðar ehf. Gagnaveita Reykjavíkur ehf. Gagnaveita Suðurlands ehf. GlobalCall ehf. Global Mission Network ehf. Gullskógar ehf. Halló ehf. Hátíðni hf. Hitaveita Tálknafjarðarhrepps Hringdu ehf. Hringiðan ehf./Vortex Inc. Hvalfjarðarsveit iCell ehf. Icelandair ehf. IMC Ísland ehf. Internet á Íslandi hf. IP fjarskipti ehf. (TAL) IRJA ehf. Isavia ehf.

Já upplýsingaveitur ehf. Kapalkerfi ehf. Kukl ehf. Kvíaholt ehf. Landhelgisgæsla Íslands Level 3 Communications Iceland ehf. Lindin, kristilegt útvarp LíF í Mýrdal ehf.

Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony, data transmission and network Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony, data transmission and network Fjarskiptaþjónusta/ Electronic communication services Rekstur fastlínu fjarskiptanets/ Operation of fixed electronic communication network Fjarskiptanet/ Electronic communucation networks Gagnaflutningsnet og –þjónusta/ Data transmission and service Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Talsímaþjónusta/ Voice telephony Hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing/ Transmission of radio and/or television signals Talsímaþjónusta/ Voice telephony Upplýsingaþjónusta um símanúmer/ Directory enquiry service Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony, data transmission and network Gagnaflutningsþjónusta um fastanet/ Data transmission network Talsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Voice telephony and data transmission service Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony, data transmission and network Fjarskiptanet/ Electronic communucation networks GSM, talsímaþjónusta, gagnaflutningsþjónusta o.fl./ Voice telephony, mobile, data transmission and network Fjarskiptanet/Network DCS 1800 farsímaþjónusta/ Mobile DSC 1800 Fjarskiptanet, talsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Network, voice telephony and data transmisson Talsíma-, farsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Voice telephony, mobile and data transmission Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission Talþjónusta við flugvélar og rekstur fastlínu fjarskiptakerfis/ Voice transmission service for aircrafts and operation of fixed electronic communication network Útgáfa síma- og vistfangaskrár. Upplýsingaþjónusta um símanúmer/ Publication of directories, directory enquiry service Rekstur kapalkerfis/ Cable network Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony, data transmission and network Talsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Voice telephony and data transmission service Rekstur og útleiga NATO ljósleiðarastrengs/ Management and lease of NATO´s optical fibre network Rekstur fjarskiptanets og gagnaflutningsþjónustu/ Operation of fixed electronic communication network and data transmission service Hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing/ Transmission of radio and television signals Rekstur fastlínu fjarskiptanets/

Bls. | 43 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Fixed data transmission network Ljós og gagnaleiðari ehf. Magnavík ehf. Martölvan ehf. Míla ehf. Nepal hugbúnaður Netvarpið ehf. Netveldið ehf. Neyðarlínan hf. Nextgen Mobile Ltd. Northern Clothing ehf. Nova ehf. Nýherji hf. Nýr valkostur ehf. OnAir S.A.R.L. Opex ehf. Opin kerfi ehf. Orkufjarskipti hf. Pálmi Sigmarsson Radíó ehf. - Íslensk fjarskipti Rafey ehf. Ríkisútvarpið ohf. Símafélagið ehf. Símaþjónustan ehf. Síminn hf. Sjónvarpsmiðstöðin ehf. Skjárinn ehf. Snerpa ehf. Softverk ehf. SportTV ehf.

Gagnaflutsningsnet/ Data transmission network Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Talsíma, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony, data transmission and network Fjarskiptanet/ Network Gagnaflutningsþjónusta og þráðlaust fjarskiptanet/ Data transmission service and wireless data transmission Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony, data transmission and network Upplýsingaþjónusta um símanúmer/ Directory enquiry service Talsímaþjónusta/neyðarsímsvörun/ Voice telephony - emergency service Farsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Mobile and data transmission service Hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing og upplýsingaþjónusta um símanúmer/ Transmission of radio and television singals and telecommunication service and directory enquiry service Talsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Voice telephony and data transmission Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission Upplýsingaþjónusta um símanúmer/ Directory enquiry service Farsímaþjónusta um borð í flugvélum (MCA)/ Mobile communication services on aircraft (MCA) Talsíma- og gagnaflutningsþjónusta/ Voice telephony and data transmission service Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Fjarskiptanet/ Electronic communication network Rekstur þráðlauss fjarskiptanets og gagnaflutningsþjónsuta um þráðlaus net/ Wireless network and wireless data transmission Fjarskiptaþjónusta/ Telecommunication service Rekstur fastlínu fjarskiptanets/ Operation of wireless electronic communication network Fjarskiptaþjónusta: Hljóðvarp og sjónvarp/ Transmission of radio and television signals Talsímaþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony and network Talsímaþjónusta/ Voice telephony Talsímaþjónusta, GSM, gagnaflutningsnet o.fl./ Voice telephony, mobile, data transmission and network Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing/ Transmission of radio and/or television signals Fjarskiptanet/ tal- og gagnaflutningsþjónusta/ Network, voice telephony and data transmisson Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony, data transmission and network Sjónvarp, hljóðvarp og fjarskiptaþjónusta/ Transmission of radio and television signals and telecommunication service

Bls. | 44 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016

Streaming Media ehf.

Stykkishólmsbær TELE Greenland A/S Tengir ehf. Thor Telecom Ísland ehf. Tismi BV TSC ehf. Tölvu- og rafeindaþjónusta Suðurlands ehf. Tölvun ehf. Tölvustoð ehf. Tölvuteymi ehf. UAB Raystorm Upplýsingatæknifélagið Omnis ehf. Vegagerðin

Viking Travel slf.

Þekking - Tristan hf. Þorvaldur Stefánsson Öryggisfjarskipti ehf.

Rekstur þráðlauss fjarskiptanets, gagnaflutningsþjónusta um fastanet og þráðlaus net og hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing/ Wireless network, fixed and wireless data transmission and transmission of radio and television signals Gagnaflutningsnet/ Data transmission network Sæstrengur/ Submarine cable Ljósleiðaranet/ Fiber optical network Gagnaflutningsþjónusta um fastanet og þráðlaus net og hljóðvarps- og/eða sjónvarpsdreifing/ Fixed and wireless data transmission and transmission of radio and television signals Tal- og farsímaþjónusta/ Voice and mobile telephony Talsíma-, gagnaflutningsþjónusta og fjarskiptanet/ Voice telephony, data transmission and network Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Gagnaflutningsnet og –þjónusta/ Data transmission and service Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Gagnaflutningsnet og –þjónusta/ Data transmission and service Farsímaþjónusta/ Mobile transmission service Gagnaflutningsþjónusta/ Data transmission service Rekstur fastlínu fjarskiptanets/ Operation of fixed electronic communications network Rekstur þráðlauss fjarskiptanets, gagnaflutningsþjónusta um þráðlaus net og talsíma- og farsímaþjónusta/ Wireless network, wireless data transmission and voice and mobile telephony Gagnaflutningsnet og –þjónusta/ Data transmission and service Skipaþjónustugagna- flutningur/ Maritime mobile Fjarskiptaþjónusta og fjarskiptanet/TETRA/ Telecommunication service and network / TETRA

Bls. | 45 PÓST- OG FJARSKIPTASTOFNUN 2016