Terug naar Angola Evaluatie Innovatiepilot Angola ... - HIT Foundation

heeft deze baan voor hem geregeld. Kicas heeft een Toyota Corolla, een vriendin en gaat veel uit met zijn vrienden. Hij denkt dat hij volgend jaar 's avonds kan ...
2MB Sizes 0 Downloads 104 Views
Terug naar Angola Evaluatie Innovatiepilot Angola Conexcao

Stichting HIT April 2008 Auteur: Joris van Wijk Stichting HIT is een samenwerkingsverband van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de gemeenten Heerlen, Maastricht, Venlo, MKB-Limburg, de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en de FNV Dit project wordt mede gefinancierd door ESF-Equal en het ministerie van Buitenlandse Zaken

2

3

Inhoudsopgave Inleiding............................................................................................................................................5 1.

Context.................................................................................................................................8

2.

Projecthistorie.......................................................................................................................9

3.

Hoe kan het beperkte aantal deelnemers worden verklaard?..............................................13

3.1 3.2 3.3 3.4

Beperkte doelgroep ............................................................................................................13 Afgenomen interesse in vrijwillige terugkeer ....................................................................14 Bereik potentiële deelnemers .............................................................................................17 Voorbereiding, communicatie, methodiek en organisatie .................................................19

4.

In hoeverre hebben de aangeboden diensten en producten binnen Angola Conexcao bijgedragen aan duurzame reïntegratie? ...........................................................................23

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Duurzame reïntegratie .......................................................................................................23 Maatwerk ...........................................................................................................................24 Lokale vraagbaak ..............................................................................................................27 Bemiddeling naar werk .....................................................................................................28 Het opzetten van een onderneming................................................................................... 34 Aanbieden van scholing ....................................................................................................37 Hoe nu verder?.................................................................................................................. 39

5.

Overheidsbeleid ten aanzien van terugkeer ......................................................................42

5.1 5.2 5.3

Brain gain .........................................................................................................................42 Doelgroep .........................................................................................................................43 Europese samenwerking ...................................................................................................43

Litaratuurlijst .................................................................................................................................45

4

Inleiding Stichting Hersteld vertrouwen In de Toekomst (HIT) is een innovatieplatform voor migratie en arbeid. HIT ‘makelt en schakelt’ tussen bestaande organisaties met als kerndoelstelling om op basis van ervaringen in het primaire proces tot beleidsvernieuwing en aanpassingen in de praktijk te komen. Van mei 2005 tot december 2007 heeft HIT het ESF/EQUAL TerugkeerOntwikkelingsProject (TOP) uitgevoerd. TOP werd voor de helft gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid uit ESF/EQUAL. Equal is een transnationaal programma van de Europese