Thuistaal in onderwijs - Biblio UGent - Universiteit Gent

Onderzoekers: Griet Ramaut, Centrum voor Taal & Onderwijs – Katholieke Universiteit Leuven. Sven Sierens, Steunpunt Diversiteit & Leren – Universiteit Gent.
3MB Sizes 0 Downloads 7240 Views
Evaluatieonderzoek van het project ‘Thuistaal in onderwijs’ (2009-2012) Eindrapport Maart 2013

Een onderzoek in opdracht van het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent

Onderzoekers: Griet Ramaut, Centrum voor Taal & Onderwijs – Katholieke Universiteit Leuven Sven Sierens, Steunpunt Diversiteit & Leren – Universiteit Gent Katrien Bultynck, Centrum voor Taal & Onderwijs – Katholieke Universiteit Leuven (t.e.m. augustus 2009) Onderzoeksleiding: Prof. dr. Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit & Leren – Universiteit Gent Prof. dr. Stef Slembrouck, Vakgroep Taalkunde – Universiteit Gent Dr. Koen Van Gorp, Centrum voor Taal & Onderwijs – Katholieke Universiteit Leuven Dr. Machteld Verhelst, Centrum voor Taal & Onderwijs – Katholieke Universiteit Leuven (t.e.m. augustus 2011)

Eindrapport evaluatieonderzoek ‘Thuistaal in onderwijs’ (2009-2012)

INHOUDSOPGAVE DANKWOORD .......................................................................................................................................... 1 INLEIDING ................................................................................................................................................ 3 HOOFDSTUK 1 OPDRACHT EN ALGEMENE ONDERZOEKSVRAGEN ........................................................ 5 1.1 Opdracht ........................................................................................................................................ 5 1.2 Onderzoeksdesign: onderzoeksvariabelen en onderzoeksvragen ................................................ 6 1.2.1 Onderzoeksvariabelen ............................................................................................................ 6 1.2.2 Algemene onderzoeksvragen ................................................................................................. 7 HOOFDSTUK 2 ONDERZOEKSMETHODEN .............................................................................................. 9 2.1 Onderzoeksdesign ......................................................................................................................... 9 2.2 Onderzoeksmethoden ................................................................................................................. 10 2.2.1 Leerlingen ............................................................................................................................. 11 2.2.2 Leerkrachten......................................................................................................................... 23 2.2.3 Schoolinterne coördinatoren en externe begeleiders ......................................................... 32 2.2.4 Ouders .................................................................................................................................. 34 HOOFDSTUK 3

EFFECTEN OP LEERLINGEN (OUTPUT) ....................................................................... 39

3.1 Doelstelling A: niet-cognitieve effecten op leerlingen ................................................................ 39 3.1.1 Doelstelling A: niet-cognitieve effecten op leerlingen – psychosociaal functioneren (individuele bevraging via leerkrachten) ....................................................................................... 40 3.1.2 Doelstelling A: niet-cognitieve effecten op leerlingen – betrokkenheid in de klas (individuele bevraging via leerkrachten) ....................................................................................... 49 3.1.3 Doelstelling A: niet-cognitieve effecten op leerlingen (indirecte kwantitatieve peiling via leerkrachten) ................................................................................................................................. 53 3.2 Doelstelling A: cognitieve effecten op leerlingen ....................................................................... 63 3.2.1 Doelstelling A: cognitieve effecten op leerlingen – directe kwantitatieve meting .............. 63 3.2.2 Doelstelling A: cognitieve effecten op leerlinge